הסרת איום אבטחה

החלון הסרת סיכוני אבטחה מאפשר לך להסיר סיכון אבטחה מהמחשב. כאשר אתה לוחץ על האפשרות הסר קובץ זה, Norton 360 Online יסיר את סיכון האבטחה ויעביר אותו להסגר של היסטוריית האבטחה. תוכניות מסוימות עלולות להסתמך לצורך פעולתן על הפריט המהווה סיכון אבטחה שאתה מעביר להסגר. במקרה זה, תוכל לשחזר את סיכון האבטחה, כדי להחזיר את הפונקציונליות של תוכנית המחייבת את פעולת התוכנית המסווגת כסיכון.

בחלון זה יוצגו גם פרטים כמו שם, קטגוריה, רמה ומצב של סיכון האבטחה וכן הפעולה המומלצת לטיפול בו. תוכל להציג פרטים אלה לפני שתסיר את הפריט המהווה סיכון אבטחה.

ניהול פריטים הנמצאים בהסגר

אודות היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v24974613_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011