מוצרים אחרים

אודות זיהוי ויורסים, תוכנות ריגול וסיכונים אחרים

וירוסים ואיומי אבטחה אחרים ניתן לזהות במהלך סריקה ידנית או מותאמת אישית. התכונה 'הגנה אוטומטית' מזהה איומים אלה בעת ביצוע פעולה בקובץ נגוע. איומים עלולים גם להופיע במהלך הפעלה של שירות הודעות מיידיות, בעת שליחת הודעת דואר אלקטרוני, או על-ידי סריקה ידנית או מותאמת אישית.

סיכוני אבטחה, כמו תוכנות ריגול ופרסום, ניתן לזהות בעת ביצוע פעילויות אלה.

הקבצים בעלי הפוטנציאל לפגוע במערכת בעת אתחול המחשב הם אלה שנסרקים ראשונים.

בקבוצה זו נכללים הקבצים הבאים:

  • קבצים הקשורים לתהליכים הפועלים כעת בזיכרון

  • קבצים עם ערכים של תיקיות אתחול

  • קבצים עם ערכים של קובצי INI להפעלת מערכת

  • קבצים עם ערכים של קובצי אצווה להפעלת מערכת

  • קבצים שאליהם מתייחסים מפתחות רישום של הפעלת מערכת

אם קובץ נגוע מזוהה במהלך חלק זה של הסריקה הידנית, הוא מתוקן או מוסר. הפניות מיותרות כלשהן מוסרות גם הן מהמחשב. לפני שתנסה לתקן, להכניס להסגר או למחוק קובץ נגוע כלשהו, שיש בו תהליכים הפועלים בזיכרון, המוצר שלך ינסה לסיים את התהליך. תמקבל התראה ותתבקש לסגור את כל התוכניות המיותרות לפני סיום התהליך.

תוכל להציג מידע אודות הווירוסים ואיומי אבטחה אחרים שזוהו בהיסטוריית האבטחה.

היסטוריית האבטחה כוללת גם מידע אודות תוכנות ריגול, תוכנות פרסום וסיכוני אבטחה אחרים.

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v2488430_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 19/04/2010