מוצרים אחרים

מידע מפורט על קובץ

בחלון מידע מפורט על קובץ מוצג מידע מפורט ומאורגן על איומי אבטחה. החלון מידע מפורט על קובץ מציין את רמת הסיכון והמקור של סיכון האבטחה. ניתן גם להציג את הפרטים של סיכון האבטחה ואת רמת פגיעתו במערכת שלך.

בחלון מידע מפורט על קובץ מופיעות הכרטיסיות הבאות בחלונית הימנית:

פרטים

בשורת מידע זו מוצג מידע כמו שימוש הקהילה בקובץ ורמת הפגיעה של איום.

ניתן להציג פרטים כגון תאריך יצירת הקובץ. ניתן לראות אם קובץ מסוים מוגדר כפריט אתחול וכן את התאריך האחרון שבו נעשה שימוש בקובץ.

ניתן גם להציג את רמת השימוש של הקהילה בקובץ, כדי לקבוע את הלגיטימיות של קובץ זה. סימנטק מפעילה שיטה סטטיסטית מחמירה כדי להעריך את רמת המהימנות של קובץ וכדי לסווג אותו כקובץ טוב.

תוכל גם להציג את השפעת הקובץ על המחשב.

מקור

פרטים על שושלת היוחסין של הקובץ.

פרטי שושלת היוחסין של הקובץ יהיו זמינים רק אם הורדת או יצרת את הקובץ לאחר התקנת Norton 360 Online. תוכל לקבוע את דרגת בטיחות הקובץ. תוכל גם להציג עבור כל קובץ שש רמות של קובצי אב.

אם הקובץ הורד מהאינטרנט, תוכל להציג את כתובת ה-URL של המקור שממנו הורד הקובץ. תוכל להשתמש בקישור מידע נוסף כדי לגשת לדף Norton Safe Web. כאן תוכל להציג את רמת האבטחה של אתר האינטרנט שממנו הורד הקובץ.

אם פרטי שושלת היוחסין של הקובץ אינם זמינים, Norton 360 Online יהפוך את הכרטיסייה מקור ללא זמינה.

פעילות

שורת מידע זו מספקת את הפרטים על הפעולות שהקובץ ביצע במחשב. תוכל לבחור אפשרות ברשימה הנפתחת הצג כדי להציג פרטים על הפעולות. פעולות הקובץ מספקות את הנתיב שבו הקובץ הנגוע נמצא במחשב. פעולות רישום מספקות את ערכי הרישום של הקובץ הנגוע.

השתמש בקישור שינוי גודל תצוגה כדי להציג את גרף הביצועים של התהליך. תוכל להשתמש בגרף הביצועים כדי לראות את השפעת התהליך על ניצול ה-CPU הכולל במחשב. אם גרף הביצועים אינו זמין, Norton 360 Online הופך את הקישור שינוי גודל תצוגה ללא זמין.

בהתאם לחומרת סיכוני האבטחה, Norton 360 Online עשוי להציג אפשרות אחת או יותר מבין אפשרויות הבאות בחלון מידע מפורט על קובץ :

אתר קובץ זה

בעזרת אפשרות זו תוכל לקבל את הקובץ מהמיקום שבו הוא נשמר במחשב שלך

פרטים נוספים

בעזרת אפשרות זו תוכל לגשת לדף ערכות הלימוד המקוונות כדי לקבל מידע נוסף

אפשרות זו קיימת בתחתית החלון.

אפשרויות

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את החלון זוהה איום המכיל את הפעולות שבאפשרותך לבצע בסיכון האבטחה

תוכל להשתמש בסמל שליד האפשרות מקם קובץ זה כדי להעתיק את הנתונים מהחלון מידע מפורט על קובץ ללוח. לאחר שתעתיק את תוכן החלון אל הלוח, תוכל לפתוח מסמך ולהדביק בו את המידע המועתק.

אודות החלון 'מידע מפורט על קובץ'

אודות החלון 'זוהה איום'

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24809110_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/04/2011