מוצרים אחרים

מפת אבטחת הרשת - בקרת אמון

ברשת בקרת האמון מפורטים כל ההתקנים שאתה מוסיף ידנית למפת אבטחת הרשת. תוכל להוסיף את מפת אבטחת הרשת - רשת בקרת אמון כדי לנטר את ההתקנים שהוספת ידנית לרשת.

לא תוכל לערוך את הפרטים של רשת בקרת האמון.

מפת אבטחת הרשת - רשת בקרת האמון כוללת את הפריטים הבאים:

מפת רשת

במפת הרשת מפורטים ההתקנים שהוספת ידנית לרשת

במפת הרשת מוצג התקן שנוסף, בצירוף הסמל שלו ורמת האמון. תוכל להשתמש בחצי הגלילה כדי לראות את כל ההתקנים שהוספת ידנית לרשת.

אזור פרטי ההתקן

באזור זה מוצגים הפרטים של כל התקן המופיע במפת הרשת

הפרטים כוללים את שם ההתקן, הקטגוריה, רמת האמון וכתובת ה-IP שלו. תוכל לערוך את שם ההתקן מאזור פרטי ההתקן. תוכל גם להציג ולערוך את רמת האמון של ההתקן.

הגדרת ברירת המחדל של רמת האמון של ההתקנים שאתה מוסיף למפת אבטחת הרשת היא 'מוגנת'. אם אתה נותן אמון בהתקן שאינו נמצא ברשת שלך, ייתכן שתחשוף את המחשב שלך לסיכוני אבטחה פוטנציאליים.

אזור פרטי הרשת

אזור זה מאפשר לך להוסיף התקן או להסיר התקן שהוספת ידנית

תוכל להשתמש באפשרויות הבאות במפת אבטחת הרשת - רשת בקרת אמון:

רענן

בעזרת אפשרות זו תוכל לרענן את מפת אבטחת הרשת - רשת בקר אמון ולהציג את שינויי התצורה האחרונים

סימן חיבור ( + )

סימן זה מאפשר לך להוסיף התקן באופן ידני לרשת בקרת האמון

סימן חיסור ( - )

סימן זה מאפשר לך להסיר התקן מרשת בקרת האמון

ערוך

הקישור ערוך שליד שם ההתקן מאפשר לך לערוך את שם ההתקן.

הקישור ערוך שליד רמת האמון מאפשר לך לערוך את רמת האמון של ההתקן.

אודות מפת אבטחת הרשת

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24808142_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/02/2011