מוצרים אחרים

מידע מפורט על קובץ

החלון מידע מפורט על קובץ מאפשר לך להציג את פרטי הקובץ שאתה מוריד. המידע כולל פרטים כלליים על הקובץ, מידע על המקור ושושלת היוחסין, ניצול המשאבים והפעולות שהקובץ ביצע במערכת.

בחלון מידע מפורט על קובץ מופיעות הכרטיסיות הבאות בחלונית הימנית:

פרטים

מוצג בה מידע כמו דירוג אמון ושימוש הקהילה בקובץ, מועד פרסום הקובץ ורמת היציבות שלו.

דירוגי היציבות של הקובץ עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה שלך.

תוכל להציג את פרטי פרק הזמן שבו הקובץ קיים במחשב ואת התאריך שבו נעשה שימוש בקובץ בפעם האחרונה. תוכל גם לקבוע אם קובץ הוא קובץ אתחול.

סימנטק מנתחת פרטים מסוימים הנוגעים לקובץ, כגון החתימה הדיגיטלית וערך Hash כדי לקבוע את ȗޗʠהוודאות של הקובץ. סימנטק מסמנת את הקבצים המהימנים בתור 'Norton Trusted'. תוכל להשתמש באפשרות בדוק רמת אמון כעת כדי לקבוע מהי רמת הוודאות הנוכחית של הקובץ. תוכל גם לבדוק ידנית רמת אמון. לדוגמה, רמת הוודאות של הקובץ אינה ידועה או אינה מהימנה ואתה יודע שהקובץ שייך ליישום מוכר וידוע. במקרה זה, תוכל לתת אמון ידנית בעזרת האפשרות סמן כמהימן.

ניתן גם להציג את רמת השימוש של הקהילה בקובץ, כדי לקבוע את הלגיטימיות של קובץ זה. סימנטק מפעילה שיטה סטטיסטית מחמירה כדי להעריך את רמת המהימנות של קובץ וכדי לסווג אותו כקובץ טוב.

מקור

פרטים על שושלת היוחסין של הקובץ.

תוכל להשתמש בקישור מידע נוסף המופיע ב מקור כדי לגשת לדף Norton Safe Web. כאן תוכל להציג את רמת האבטחה של אתר האינטרנט שממנו הורד הקובץ. באפשרותך גם להציג את כתובת אתר האינטרנט שממנו הורד הקובץ.

פעילות

אפשרות זו מספקת פרטים על התנהגות חשודה של הקובץ.

האפשרות פעולת קובץ ברשימה הנפתחת הצג זמינה לקבצים שאנים בטוחים. פעולות הקובץ מספקות את הנתיב שבו הקובץ הנגוע נמצא במחשב ואת הפעולה ש-Norton 360 Online ביצע בקובץ.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך בחלון מידע מפורט על קובץ :

אתר

בעזרת אפשרות זו תוכל לקבל את הקובץ מהמיקום שבו הוא נשמר במחשב שלך.

פרטים נוספים

בעזרת אפשרות זו תוכל לגשת לדף ערכות הלימוד המקוונות כדי לקבל מידע נוסף.

אפשרות זו קיימת בתחתית החלון.

העתק ללוח הגזירים

בעזרת אפשרות זו תוכל להעתיק את הנתונים מהחלון מידע מפורט על קובץ ללוח.

לאחר שתעתיק את הנתונים אל הלוח, תוכל לפתוח מסמך, להדביק בו את הנתונים ולשמור את המסמך.

אודות Download Insight

הפעלה או השבתה של אבטחת הורדות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24777461_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/04/2011