מוצרים אחרים

מידע מפורט על קובץ

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים על קובץ כלשהו שיש בו עניין הקיים במחשב שלך. חלון זה מספק מידע על הקובץ בצורה מאורגנת. המידע כולל פרטים כלליים על הקובץ, מידע על המקור ופרטי שושלת יוחסין, ניצול המשאבים והפעולות שהקובץ ביצע במערכת.

החלון מידע מפורט על קובץ מספק פרטים שונים על פריט מתוך 'היסטוריית אבטחה'. פרטים אלה מסווגים בכרטיסייות שונות בחלון מידע מפורט על קובץ. תוכל לבחור כרטיסייה בחלונית הימנית כדי להציג פרטים נוספים עליה בחלונית השמאלית.

בחלון מידע מפורט על קובץ מופיעות הכרטיסיות הבאות בחלונית הימנית:

פרטים

מוצג בה מידע כמו רמת ודאות, שימוש הקהילה, פרק הזמן שעבר מאז פורסם הקובץ ורמת היציבות שלו.

דירוגי היציבות של הקובץ עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה שלך.

פרטי השימוש על ידי הקהילה מאפשרים לך לקבוע את חוקיות הקובץ. דרגת החומרה מספקת מידע על הסיכון הקשור לקובץ.

תוכל גם להציג את השפעת הקובץ על המחשב.

ניתן להציג פרטים כגון חתימת הקובץ, הגרסה שלו ותאריך יצירת הקובץ. ניתן גם לקבוע אם קובץ מסוים הוא קובץ אתחול וכן את התאריך האחרון שבו נעשה שימוש בקובץ.

מקור

פרטים על שושלת היוחסין של הקובץ.

פרטי שושלת היוחסין של הקובץ זמינים רק לאחר שהורדת או יצרת את הקובץ לאחר התקנת Norton 360 Online. אם הקובץ הורד מהאינטרנט, תוכל להציג את שם הקובץ ואת כתובת ה-URL של המקור שממנו הורד הקובץ. תוכל להציג עבור כל קובץ שש רמות של קובצי אב. תוכל גם לקבוע את דרגת בטיחות הקובץ.

אם שושלת היוחסין של הקובץ אינה זמינה, Norton 360 Online יהפוך את הכרטיסייה מקור ללא זמינה.

פעילות

שורת מידע זו מספקת את הפרטים על הפעולה החשודה שהקובץ ביצע במחשב.

תוכל להשתמש באפשרות הזמינה ברשימה הנפתחת הצג בחלון מידע מפורט על קובץ כדי להציג פרטים על הקובץ. הפרטים כוללים מידע, כמו מיקום הקובץ והפעולה שהוא ביצע. פעולות הקובץ מספקות את הנתיב שבו הקובץ הנגוע נמצא במחשב. פעולות רישום מספקות את ערכי הרישום של הקובץ הנגוע.

בהתאם לחומרת סיכוני האבטחה וסוג הסיכון, Norton 360 Online עשוי להציג אפשרות אחת או יותר מתוך האפשרויות הבאות שבחלון מידע מפורט על קובץ :

העתק ללוח הגזירים

בעזרת אפשרות זו תוכל להעתיק את הנתונים מהחלון מידע מפורט על קובץ ללוח.

לאחר שתעתיק את תוכן החלון אל הלוח, תוכל לפתוח מסמך, להדביק בו את הנתונים ולשמור את המסמך.

פרטים נוספים

בעזרת אפשרות זו תוכל לגשת לדף ערכות הלימוד המקוונות כדי לקבל מידע נוסף.

אפשרות זו קיימת בתחתית החלון.

אפשרויות

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את החלון זוהה איום המכיל את הפעולות שבאפשרותך לבצע בסיכון האבטחה שהועבר להסגר.

אודות החלון 'מידע מפורט על קובץ'

אודות היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24777330_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 29/09/2011