השבתה או הפעלה של אפשרויות מצב שקט

תוכל להשבית או להפעיל את אפשרויות 'מצב דומם', כמו צריבת תקליטור IMAPI 2.0 ו הקלטת טלוויזיה ב-Media Center בחלון הגדרות. כברירת מחדל, אפשרויות 'מצב שקט' מופעלות. אם אתה מבצע משימה על אפשרות שהפעלת, Norton 360 Online יזהה את המשימה ויפעיל אוטומטית את 'מצב שקט'. לדוגמה, אתה מפעיל את האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 ומתחיל בצריבת התקליטור באמצעות יישום של מרכז המדיה. במקרה זה, Norton 360 Online מזהה את ההפעלה של צריבת התקליטורים ומפעיל את 'מצב שקט'.

Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' מייד לאחר שתתחיל להקליט את תוכנית הטלוויזיה או לצרוב תקליטור CD או תקליטור DVD. עם הפעלת 'מצב שקט', הוא יושבת רק עם השלמת הפעלת ההקלטה של תוכנית הטלוויזיה או הפעלת צריבת התקליטורים. לא תוכל להשבית את 'מצב שקט' במהלך ההפעלות בעזרת האפשרויות שבחלון הגדרות.

כדי להשבית או להפעיל את צריבת תקליטור IMAPI 2.0

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. ב'הגדרות מצב שקט', תחת מצב דומם בעת זיהוי של, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הזיהוי של הפעלת צריבת הדיסק, בשורה IMAPI 2.0 Disk Burn, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להפעיל את הזיהוי של הפעלת צריבת הדיסק, בשורה IMAPI 2.0 Disk Burn, סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

 5. לחץ על סגור.

כדי להשבית או להפעיל את הקלטת טלוויזיה במרכז המדיה

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 3. ב'הגדרות מצב שקט', תחת מצב דומם בעת זיהוי של, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הזיהוי של הפעלת ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, בשורה הקלטת טלוויזיה בהפעלת המדיה, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להפעיל את הזיהוי של הפעלת ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, בשורה הקלטת טלוויזיה בהפעלת המדיה, סובב את המתג הפעלה/השבתה משאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

 5. לחץ על סגור.

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v24647744_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011