מוצרים אחרים

אודות מצב שקט

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב דומם' כאשר אתה מבצע משימות הדורשות ניצול גבוה של משאבי המערכת. כאשר התכונה 'מצב דומם' מופעלת, Norton 360 Online משעה את פעילויות הרקע ומאפשר למשימה להשתמש במשאבים המרביים להפקת ביצועים טובים יותר.

תוכל לבחור להגדיר את Norton 360 Online כך שיפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט' כאשר אתה מבצע את המשימות הבאות:

  • צריבת תקליטור IMAPI 2.0

  • הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה

  • תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

בטבלה הבאה מובאים הסברים על האפשרויות השונות העומדות לרשותך:

צריבת תקליטור IMAPI 2.0

אם אתה משתמש ביישום 'מרכז מדיה' לצריבת תקליטור CD תקליטור או DVD, Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' אוטומטית, אם האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 מופעלת. אם התכונה 'מצב שקט' מופעלת, Norton 360 Online ישעה את פעילויות הרקע כדי לשפר את ביצועי ההפעלה של צריבת התקליטורים. בכל מקרה, Norton 360 Online ימשיך להציג התראות והודעות במהלך ההפעלה.

Norton 360 Online תומך ביישומים הבאים לצריבת תקליטורים של מרכז המדיה לצורך הפעלת 'מצב שקט':

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (גרסה 13.0.125 ואילך)

Norton 360 Online מפעיל את 'מצב שקט' עם הפעלת הצריבה של תקליטור ה-CD או תקליטור ה-DVD באמצעות יישום של מרכז המדיה. Norton 360 Online משבית את 'מצב שקט' עם סיום ההפעלה של צריבת התקליטורים. לא תוכל להשבית את התכונה 'מצב שקט' במהלך ההפעלה של צריבת תקליטורים על ידי השבתת האפשרות צריבת תקליטור IMAPI 2.0 בחלון הגדרות.

הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה

אם אתה משתמש ביישום 'מרכז מדיה' להקלטת תוכנית טלוויזיה, Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' אוטומטית, אם האפשרות הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה מופעלת. אם התכונה 'מצב שקט' מופעלת, Norton 360 Online ישעה את פעילויות הרקע כדי לשפר את ביצועי ההפעלה של הקלטת תוכנית טלוויזיה. בכל מקרה, Norton 360 Online ימשיך להציג התראות והודעות במהלך ההפעלה.

Norton 360 Online תומך ביישומים הבאים של מרכז המדיה לצורך הפעלת 'מצב שקט':

  • Windows Media Center

    כדי ש-Windows Media Center יפעיל את 'מצב שקט' במהלך ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שהתקנת את Norton 360 Online.

  • J. River MEDIA CENTER (גרסה 13.0.125 ואילך)

Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' מייד לאחר שתתחיל להקליט את תוכנית הטלוויזיה. עם הפעלת 'מצב שקט', הוא יושבת עם השלמת הפעלת ההקלטה. לא ניתן להשבית את 'מצב שקט' במהלך ההקלטה של תוכנית טלוויזיה, על-ידי השבתת האפשרות הקלטת טלוויזיה במרכז המדיה בחלון הגדרות.

תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט' כאשר הוא מזהה הפעלה הקלטה של תוכנית טלוויזיה או הפעלה של צריבת תקליטורים. בנוסף, תוכל להוסיף ידנית את התוכניות, שעבורן תרצה ש-Norton 360 Online יפעיל את התכונה 'מצב שקט', לרשימה תוכניות במצב שקט. כאשר Norton 360 Online מזהה מופע פועל של תוכנית שהוספת לרשימה, הוא מפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט'. במצב שקט, Norton 360 Online משעה את הפעילויות שברקע, אינו מונע את הצגה של התראות והודעות.

תוכל גם להוסיף או להסיר תוכנית פועלת לרשימה תוכניות במצב שקט.

השבתה או הפעלה של אפשרויות מצב שקט

אודות תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24647741_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 24/08/2011