מוצרים אחרים

אודות החלון סיכום תוצאות

ב-Norton 360 Online מוצג החלון סיכום תוצאות בעת הפעלת סריקה ידנית. עם סיום הסריקה, החלון סיכום תוצאות מספק את סיכום תוצאות הסריקה.

אם הסריקה האחרונה הייתה סריקה מהירה, בחלון זה יוצגו התוצאות של הסריקה המהירה של האזורים במחשב שלך. וירוסים, תוכנות ריגול וסיכונים אחרים מתמקדים בדרך כלל באזורים אלה.

אם הסריקה האחרונה הייתה סריקת מערכת מלאה, בחלון זה יוצגו תוצאות הסריקה המקיפה של כל המחשב.

בחלון סיכום תוצאות יוצג המידע הבא:

  • סה"כ פריטים שנסרקו

  • סה"כ איומי אבטחה שזוהו

  • סה"כ איומי אבטחה שטופלו

  • סה"כ פריטים המצריכים את התערבותך

אודות סריקת מחשב

הפעלת סריקה מהירה

ביצוע סריקת מערכת מלאה

אודות החלון איתור איומים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v24647380_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/09/2011