אמת את הסיסמה של Identity Safe

ייתכנו מקרים שבהם תשנה את הגדרות ברירת המחדל או תבצע את הפעילויות המצריכות את סיסמת Identity Safe לפני שתמשיך. במקרים אלה, Norton 360 Online יבקש ממך להזין את סיסמת Identity Safe של הכספת הנוכחית שאליה נכנסת.

השתמש בתיבת הטקסט הזן את הסיסמה בחלון אמת את הסיסמה של Identity Safe כדי לספק את הסיסמה של Identity Safe לכספת הנוכחית. תוכל ללחוץ על הקישור הצג רמז לסיסמה כדי להציג את הרמז של הסיסמה שלך ששמרת במהלך ההתקנה הראשונית.

להלן כמה דוגמאות שבהן אתה נדרש לספק את סיסמת Identity Safe שלך:

  • לפני מילוי פרטי התחברות.

  • אם ברצונך לבטל את הנעילה של כרטיס זיהוי המוגן על ידי סיסמה.

  • כאשר המחשב אינו פעיל למשך הזמן שהגדרת.

  • אם ברצונך להציג או לשנות את סיסמת ההתחברות שלך בחלון ערוך התחברויות.

  • אם אתה משנה את רמת האבטחה של סיסמת Identity Safe מרת אבטחה גבוהה לרמת אבטחה נמוכה בחלון סיסמה ואבטחה.

אודות סיסמה ואבטחה

עריכת פרטי התחברות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v24646902_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 10/03/2011