תצורת מוצר

Norton 360 Online מחייב אותך להגדיר את התצורה של Symantec Security Driver כדי לפתוח את מפת אבטחת הרשת. כאשר אתה פותח את מפת אבטחת הרשת בפעם הראשונה, Norton 360 Online מאפשר לך להתקין את Symantec Security Driver. לאחר הגדרת התצורה של Symantec Security Driver תוכל להשתמש במפת אבטחת הרשת ובתכונותיה.

תהליך ההתקנה של Symantec Security Driver ישבש זמנית את החיבור שלך לרשת.

לעתים עלול תהליך ההתקנה של Symantec Security Driver להיתקל בשגיאת מערכת המשבשת את תהליך ההתקנה. עליך להפעיל מחדש את המחשב ולהשתמש שוב באפשרות מפת אבטחת רשת כדי להתקין את הרכיב.

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v23954053_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/04/2011