תצורת מוצר

Norton 360 Online מחייב אותך להגדיר את התצורה של Symantec Security Driver כדי לפתוח את מפת אבטחת הרשת. כאשר אתה פותח את מפת אבטחת הרשת בפעם הראשונה, Norton 360 Online מאפשר לך להתקין את Symantec Security Driver. לאחר הגדרת התצורה של Symantec Security Driver תוכל להשתמש במפת אבטחת הרשת ובתכונותיה.

תהליך ההתקנה של Symantec Security Driver ישבש זמנית את החיבור שלך לרשת.

אין אפשרות להמשיך בתהליך ההתקנה אם האפשרות רשת בלוח הבקרה פתוחה. סגור את האפשרות 'רשת' בלוח הבקרה ולאחר מכן השתמש באפשרות המשך בחלון תצורת מוצר כדי להמשיך בהתקנה.

אם אותו חלון יופיע גם לאחר סגירת האפשרות 'רשת' בלוח הבקרה, תוכל להפעיל מחדש את המחשב ולנסות שוב להתחיל את מנהל ההתקן.

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23954050_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 09/02/2011