מוצרים אחרים

הגדרת תצורת האפשרות 'הודעות Download Insight'

תוכל להשתמש באפשרות הודעות Download Insight כדי לבחור מתי תרצה ש-Download Insight תציג את ההודעות.

כברירת מחדל, האפשרות הודעות Download Insight מוגדרת כ מופעלת. על סמך סוג הפורטל שבו אתה משתמש כד להוריד את הקובץ שלך, Norton 360 Online יבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מיידע אותך בכל פעם שאתה מוריד קובץ הפעלה.

  • מיידע אותך רק כשאתה מוריד קובץ נגוע בזיהוי וירוס מקומי. אם הקובץ שאתה מוריד נגוע בזיהוי וירוס ענן, Norton 360 Online מסיר את הקובץ מהמחשב שלך ומיידע אותך על פרטי האיום.

כאשר האפשרות הודעות Download Insight מוגדרת כ סיכונים בלבד, Download Insight מודיעה לך מתי אתה מוריד קובץ נגוע או קובץ הפעלה חשוד.

הגדרת הודעות Download Insight ל סיכונים בלבד אינה משביתה את הניתוח של כל קובצי ההפעלה האחרים שאתה מוריד. בין אם אתה מקבל הודעות של כל הקבצים ובין אם לא, התכונה 'היסטוריית אבטחה' שומרת רשומה של כל הפעילויות של Download Insight. תוכל לסקור את סיכום ההתראות וההודעות של Download Insight בהיסטוריית אבטחה.

כדי להגדיר את תצורת האפשרות 'הודעות Download Insight'

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, ב אבטחת הורדות, בשורה הודעות Download Insight, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי לקבל את הודעות Download Insight בלבד עבור קובצי ההפעלה הנגועים או החשודים שאתה מוריד, סובב את המתג של הודעות Download Insight ימינה למצב סיכונים בלבד.

    • כדי לקבל הודעות Download Insight לכל הקבצים שאתה מוריד, סובב את המתג של הודעות Download Insight שמאלה למצב הפעלה.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

אודות Download Insight

הפעלה או השבתה של אבטחת הורדות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920957_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011