מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של הגנת SONAR

SONAR מגנה עליך מפני קוד תכנות זדוני, אפילו עוד לפני שהגדרות הווירוסים נשלחות אליך באמצעות LiveUpdate. כברירת מחדל, הגנת SONAR מופעלת כדי להגן על המחשב באופן פרואקטיבי מפני סיכוני אבטחה לא ידועים.

כאשר הגנת SONAR מושבתת, מוצגת בפניך התראת הגנה. התראת הגנה זו מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שבו תרצה שהגנת SONAR תהיה מושבתת.

כאשר ההגנה האוטומטית מושבתת, הגנת SONAR מושבתת גם היא. במקרה זה, המחשב אינו מוגן מפני איומים חדשים.

כדי להשבית או להפעיל את הגנת SONAR

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על אנטי-וירוס.

  3. בכרטיסייה הגנה אוטומטית, ב הגנה בזמן אמת, בשורה הגנת SONAR, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשבית את האפשרות הגנת SONAR, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

    • כדי להפעיל את האפשרות הגנת SONAR, סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

אודות הגנת SONAR

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920845_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 14/03/2011