אודות הגנת SONAR

Symantec Online Network for Advanced Response ‏(SONAR) מספקת לך הגנה בזמן אמת מפני איומים ומזהה באופן פרואקטיבי סיכוני אבטחה לא ידועים שנמצאים במחשב. SONAR מזהה איומים חדשים על סמך אופן התפקוד של יישומים. SONAR מזהה איומים במהירות גבוהה יותר מזו של השיטות המקובלות לזיהוי איומים, המבוססות על חתימות. SONAR מזהה קוד תכנות זדוני ומגנה עליך מפניו, אפילו עוד לפני שהגדרות הווירוסים נשלחות אליך באמצעות LiveUpdate.

SONAR מנטרת את המחשב למציאת פעילויות זדוניות באמצעות זיהויים היוריסטיים.

SONAR חוסמת ומסירה איומים בוודאות גבוהה. Norton 360 Online מודיע לך כאשר איומים בוודאות גבוהה מזוהים ומוסרים. SONAR מספקת לך שליטה רבה בעת זיהוי איומים בוודאות נמוכה. תוכל גם למנוע את הצגת ההודעות של SONAR על ידי השבתת האפשרות הצג הודעות חסימה של SONAR.

הקישור הצג פרטים בהתראת ההודעה מאפשר לך להציג את סיום האיומים בוודאות גבוהה שנפתרו. תוכל גם להציג את הפרטים ב קטגוריית סיכוני אבטחה שנפתרו בחלון היסטוריית אבטחה.

השבתה או הפעלה של הגנת SONAR

אודות אי הכללות בזמן אמת

אודות אי הכללה של חתימות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v23920842_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011