מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של Insight Protection

בעזרת האפשרות Insight Protection יכול Norton 360 Online לבצע סריקת Insight Network במחשב שלך

כאשר האפשרות Insight Protection מופעלת, Norton 360 Online מבצע סריקה רגילה וסריקת Insight Network בו-זמנית. בסריקה הרגילה נעשה שימוש בהגדרות מהמערכת המקומית ובסריקת Insight Network נעשה שימוש בהגדרות המתארחות בבסריקה הרגילה נעשה שימוש בהגדרות מהמערכת המקומית ובסריקת Insight Network נעשה שימוש בהגדרות המתארחות בענן. Norton 360 Online מבצע סריקה רגילה בלבד אם האפשרות Insight Protection מושבתת.

Norton 360 Online מבצע סריקת Insight Network רק כאשר האפשרות Insight Protection מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות Insight Protection מופעלת.

סריקת Insight Network תומכת רק בסריקת Insight Network מהירה ובסריקת Insight Network בהקשר של תפריטים. סריקת Insight Network אינה תומכת בסריקה מהירה הפועלת כחלק מסריקת מערכת מערכת מלאה במצב סרק. היא אינה תומכת בסריקת מערכת מלאה, בסריקת דוא"ל, בסריקת קובץ יחיד במסמכי Office ובסריקת הגנה אוטומטית.

כדי להשבית או להפעיל את Insight Protection

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על אנטי-וירוס.

  3. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים.

  4. בשורה Insight Protection בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשבית את האפשרות Insight Protection, סובב את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

    • כדי להפעיל את האפשרות Insight Protection, סובב את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  5. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

אודות סריקת Insight Network

אודות הגדרות סריקות וסיכונים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920839_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011