מוצרים אחרים

אודות סריקת Insight Network

בסריקת Insight Network נעשה שימוש בטכנולוגיית 'ענן', שבה שרת מרוחק באינטרנט מכיל את הגדרות הווירוסים העדכניות ביותר. Norton 360 Online סורק את המחשב כדי למצוא את איומי האבטחה האחרונים. כאשר Norton 360 Online מבצע את סריקת Insight Network, הוא משתמש בהגדרות הווירוסים הזמינות באופן מקומי ובענן. Norton 360 Online מספק הגנה נוספת, על-ידי שימוש בהגדרות עדכניות שנמצאות בענן המחשוב, נוסף להגדרות הזמינות באופן מקומי במחשב שלך.

Norton 360 Online מבצע סריקת Insight Network רק כאשר האפשרות Insight Protection מופעלת. כברירת מחדל, האפשרות Insight Protection מופעלת. תוכל לראות את האפשרות Insight Protection בכרטיסייה סריקות וסיכונים בחלון ההגדרות אנטי-וירוס.

כאשר האפשרות Insight Protection מופעלת, Norton 360 Online מבצע סריקה רגילה וסריקת Insight Network בו-זמנית. בסריקה הרגילה נעשה שימוש בהגדרות מהמערכת המקומית ובסריקת Insight Network נעשה שימוש בהגדרות המתארחות בענן.

זיהוי איומים על סמך הגדרות 'ענן' זהה לזיהוי איומים על סמך ההגדרות המקומיות. אולם, הגדרות הענן מצוינות עם נתונים נוספים על האיומים שהענן מזהה, מה שמעיד על כך שנתונים אלה התקבלו מהאינטרנט. ההגדרות בענן נותנות שם כללי לסיכון המזוהה, אך ההגדרות המקומיות נותנות שם ספציפי לסיכון המזוהה. לדוגמה, אם מזוהה סוס טרויאני, תוצאות הסריקה של Insight Network עשויות להציג את השם Cloud.Trojan. אם, תוצאות הסריקה של ההגדרה המקומית עשויות להציג את השם Trojan.Foo.

אם הסריקה הרגילה מסתיימת ואילו סריקת ה-Insight Network פועלת עדיין, תוכל להציג את מצב ההתקדמות של סריקת Insight Network.

סריקת Insight Network תומכת בסריקה מהירה, בסריקת Insight Network בהקשר של תפריטים, בסריקת מסרים מיידיים ובסריקת Download Insight. היא אינה תומכת בסריקת דוא"ל, בסריקת מערכת מלאה ובסריקת הגנה אוטומטית.

אם האפשרות Insight Protection מופעלת, תוכל להפעיל ידנית את הסוגים הבאים של סריקות Insight Network:

  • סריקת Insight Network מהירה

    Norton 360 Online מבצע בו-זמנית סריקה רגילה מהירה וסריקת Insight Network מהירה, כדי לסרוק את האזורים במחשב שאליהם הווירוסים מכוונים בדרך כלל. Norton 360 Online גם מבצע בו-זמנית סריקת Insight Network מהירה וסריקה מהירה במצב סרק.

    סריקת Insight Network אינה תומכת בסריקה מהירה הפועלת כחלק מסריקת מערכת מערכת מלאה במצב סרק.

  • סריקת Insight Network בהקשר של תפריטים

    כאשר אתה לוחץ לחיצה ימנית על קובץ, מופיע בתפריט הקיצור Norton 360 Online ולאחר מכן מופיעה סריקת Insight Network. תוכל להשתמש בפקודה זו לסריקת קובץ באמצעות הגדרות מקומיות והגדרות המתארחות בענן.

    פקודה זו של סריקת Insight Network זמינה רק לקובץ יחיד.

השבתה או הפעלה של Insight Protection

אודות הסריקות של Norton 360 Online

אודות הגדרות סריקות וסיכונים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920836_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011