הוספת תוכניות ל תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

תוכל להוסיף ידנית את התוכניות, שעבורן תרצה ש-Norton 360 Online יפעיל את התכונה 'מצב שקט', לרשימה תוכניות במצב שקט. כאשר אתה מפעיל את התוכנית שהוספת לרשימה, Norton 360 Online יזהה את התוכנית ויפעיל את התכונה 'מצב שקט'.

תוכל גם להוסיף תוכנית פועלת לרשימה תוכניות במצב שקט. אולם, כאשר אתה מוסיף תוכנית פועלת, Norton 360 Online אינו מזהה את המופע הנוכחי הפועל של התוכנית לשם הפעלת התכונה 'מצב שקט'. Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' בפעם הבאה שתפעיל את התוכנית.

תוכל להוסיף לרשימה תוכניות במצב שקט את התוכניות בעלות סיומת קובץ .exe.

כדי להוסיף תוכנית

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בהגדרות 'מצב שקט', תחת מצב דומם בעת זיהוי של, בשורה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון תוכניות במצב שקט, לחץ על הוסף.

  5. בתיבת הדו-שיח הוסף תוכנית, נווט אל מיקום הקובץ שברצונך להוסיף לרשימת התוכניות במצב שקט.

  6. בחר את הקובץ ולחץ על פתח.

  7. בחלון תוכניות במצב שקט, לחץ על אישור.

אודות תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v23920785_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 24/08/2011