אודות תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

Norton 360 Online מפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט' כאשר הוא מזהה הפעלה הקלטה של תוכנית טלוויזיה או הפעלה של צריבת תקליטורים. בנוסף, תוכל להוסיף ידנית את התוכניות, שעבורן תרצה ש-Norton 360 Online יפעיל את התכונה 'מצב שקט', לרשימה תוכניות במצב שקט. כאשר Norton 360 Online מזהה מופע פועל של תוכנית שהוספת לרשימה, הוא מפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט'. במצב שקט, Norton 360 Online משעה את הפעילויות שברקע, אינו מונע את הצגה של התראות והודעות.

תוכל גם להוסיף תוכנית פועלת לרשימה תוכניות במצב שקט. אולם, כאשר אתה מוסיף תוכנית פועלת, Norton 360 Online אינו מזהה את המופע הנוכחי הפועל של התוכנית לשם הפעלת התכונה 'מצב שקט'. Norton 360 Online יפעיל את 'מצב שקט' בפעם הבאה שתפעיל את התוכנית.

תוכל גם להסיר תוכנית פועלת מהרשימה תוכניות במצב שקט. אולם, אם התכונה 'מצב שקט' מופעלת, היא מושבתת רק לאחר סיום המופעים הפועלים של כל התוכניות ברשימה. לא תוכל להשבית את התכונה 'מצב שקט' על ידי הסרת תוכנית מהרשימה כשהיא פועלת.

תוכל להציג את פרטי התוכניות שאתה מוסיף לרשימה תוכניות במצב שקט או להסיר אותם מהרשימה בחלון היסטוריית אבטחה.

הוספת תוכניות ל תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

הסרת תוכניות מ תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v23920782_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011