מוצרים אחרים

השבתה והפעלה של זיהוי מסך מלא

תוכל להשתמש באפשרות זיהוי מסך מלא בחלון הגדרות כדי להפעיל או לכבות אוטומטית את התכונה 'מצב שקט' כאשר Norton 360 Online מזהה יישום במסך מלא. כברירת מחדל, נשארת האפשרות זיהוי מסך מלא מופעלת לאחר התקנת Norton 360 Online.

כדי להשבית זיהוי מסך מלא

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בשורה זיהוי מסך מלא, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

  5. לחץ על סגור.

כדי להפעיל זיהוי מסך מלא

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בשורה זיהוי מסך מלא, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

  5. לחץ על סגור.

אודות 'מצב שקט' המופעל אוטומטית

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920778_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 22/09/2011