מוצרים אחרים

אודות 'מצב שקט' המופעל אוטומטית

כאשר אתה צופה בסרט, משחק משחקים או מציג מצגת, אתה מפעיל את היישום במצב מסך מלא. Norton 360 Online מזהה את היישום שאתה מפעיל במצב מסך מלא ומפעיל אוטומטית את התכונה 'מצב שקט'. כאשר התכונה 'מצב שקט' מופעלת, Norton 360 Online מונע את הצגתן של רוב ההתראות ומשעה את הפעילויות שברקע. רק אותן פעילויות שפועלות הן אלו שמעורבות בהגנה על המחשב מפני וירוסים ואיומי אבטחה אחרים. פעילויות רקע מזעריות מבטיחות גם הן ביצועים גבוהים של המחשב. הפעילויות המושעות פועלות לאחר שאתה מסיים להשתמש ביישום במצב מסך מלא.

התכונה 'מצב שקט' גם עוזרת לך למנוע הפרעה בהפעלה של 'מרחיב מרכז מדיה'. הפעלה של 'מרחיב מרכז מדיה' היא הפעלה מורחבת של מרכז מדיה להתקן בידור, כמו טלוויזיה. ההתראות וההודעות המופיעות במהלך ההפעלה של 'מרחיב מרכז המדיה' מנתק את ההפעלה בין המחשב המארח להתקן הבידור. Norton 360 Online מזהה הפעלה של 'מרחיב מרכז מדיה' כיישום פעיל במסך מלא ומפעיל את התכונה 'מצב שקט'. כאשר התכונה 'מצב שקט' מופעלת, Norton 360 Online מונע את הצגתן של התראות והודעות ומשעה את הפעילויות המתבצעות ברקע כדי לספק הפעלה נטולת הפרעות של אפשרויות המצב השקט, כגון זיהוי מסך מלא או יישומי Media Center.

השבתה והפעלה של זיהוי מסך מלא

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920774_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 24/08/2011