מוצרים אחרים

אודות 'מצב שקט' המופעל ידנית

Norton 360 Online מאפשר לך להפעיל ידנית את האפשרות 'מצב שקט' לפרק זמן מוגדר. כאשר 'מצב שקט' מופעל, Norton 360 Online מונע הצגת התראות ומשעה את הפעילויות שברקע למשך מרווח זמן שהוגדר. תוכל לאמת מהו מצב ההפעלה של 'מצב שקט' באזור ההודעה בקצה השמאלי של שורת המשימות. הסמל של Norton 360 Online באזור ההודעות ישתנה לסמל בצורת סהר כדי להציג את מצב ההפעלה של 'מצב שקט'. הפעלת 'מצב שקט' ידנית לפני ביצוע המשימות תעזור לך למנוע התראות, הודעות או פעילויות רקע הגורמות לשיבוש המהלך שצוין.

תוכל להפעיל את התכונה 'מצב שקט' לפרקי זמן של שעה אחת, שעתיים, ארבע שעות, שש שעות או יום אחד. לאחר משך הזמן שהוגדר, Norton 360 Online ישבית את התכונה 'מצב שקט'. תוכל גם להשבית את 'מצב שקט' ידנית בכל עת. Norton 360 Online יודיע לך לאחר השבתת התכונה 'מצב שקט'. הפעילויות שהושעו בעת הפעלת המצב השקט יפעלו לאחר השבתת המצב השקט.

הפעלה אוטומטית והשבתה אוטומטית של 'מצב שקט'

אודות 'מצב שקט' המופעל אוטומטית

אודות מצב שקט

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920771_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011