מוצרים אחרים

ניהול פרטי כתובת ה-URL

בעזרת האפשרות 'ערוך' תוכל להציג את כתובת ה-URL של ההתחברויות ששמרת. תוכל להציג את כתובת ה-URL של התחברויות אתר האינטרנט שאתה שומר ב'ערוך פרטי התחברויות'.

כשאתה שומר התחברות, את יכול לבצע את הפעולות הבאות:

 • להפעיל במהירות את דף ההתחברות של אתר האינטרנט בעזרת כתובת ה-URL

 • שנה ידנית את כתבת ה-URL של ההתחברות

  ודא שכתובת ה-URL שאתה משנה שייכת לאותו תחום שאליו שייכת כתובת ה-URL הנוכחית.

 • הצג את פרטי התאריך והשעה שבהם ביצעת את השינוי האחרון בהגדרות 'ערוך פרטי התחברויות'.

כדי לבצע הפעלה מהירה על דף אינטרנט להתחברות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על זהות, ולאחר מכן לחץ על נהל הגנת זהות.

 2. תחת Identity Safe, בשורה ערוך פרטי התחברויות, לחץ על הגדר תצורה.

 3. בחלון ערוך התחברויות, תחת התחברויות, בחר את ההתחברות שעבורה תרצה להפעיל את אתר האינטרנט.

  אם שמרת את פרטי ההתחברות שלך בתיקייה, לחץ פעמיים על התיקייה ובחר את ההתחברות.

 4. תחת פרטים, לחץ על כתובת ה-URL הזמינה ליד האפשרות כתובת כדי להפעיל את אתר האינטרנט.

 5. לחץ על סגור.

כדי לשנות את כתובת ה-URL של ההתחברות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על זהות, ולאחר מכן לחץ על נהל הגנת זהות.

 2. תחת Identity Safe, בשורה ערוך פרטי התחברויות, לחץ על הגדר תצורה.

 3. בחלון ערוך התחברויות, תחת התחברויות, בחר את ההתחברות שעבורה תרצה להפעיל את אתר האינטרנט.

 4. תחת פרטים, לחץ על שנה הזמין ליד האפשרות כתובת.

 5. בחלון עדכן כתובת URL, בתיבה הזן את כתובת ה-URL החדשה כאן, הקלד את כתובת ה-URL החדשה.

  ודא שכתובת ה-URL שאתה משנה תקפה ושהתחילית שלה היא HTTP.

 6. לחץ על אישור.

 7. בחלון ערוך התחברויות, לחץ על סגור.

עריכת פרטי התחברות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920718_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011