מוצרים אחרים

הגדרת תצורת האפשרות דוח מלא של Download Insight

האפשרות דוח מלא של Download Insight מאפשרות לך להגדיר מתי תתבקש לבחור פעולה מתאימה ולאיזה סוג קובץ. לדוגמה, תוכל להגדיר את סוג הקבצים המורדים, שעבורם התכונה Download Insight מבקשת ממך להחליט מה לעשות עם הקובץ ובאיזו תדירות על בקשות אלה להופיע כדי לבצע פעולה מתאימה.

תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי להגדיר את ההתצורה של דוח מלא של Download Insight :

תמיד

כאשר אתה מגדיר את האפשרות דוח מלא של Download Insight כ תמיד, התכונה Download Insight מבקשת ממך לבצע פעולה מתאימה למקרה של קבצים בטוחים ולא ידועים. במקרה זה יופיע החלון Download Insight בכל פעם שתנסה להפעיל קובץ מורד כלשהו בעל דירוג מוניטין בטוח או לא ידוע. בחלון זה תוכל להציג פרטים על הקובץ ועל האפשרויות שבעזרתן תוכל לבחור פעולה מתאימה לקובץ.

במקרה של קבצים לא בטוחים, Norton 360 Online יזהה אותם כאיומים ויסיר אותם.

בלתי מוכחים בלבד

כאשר אתה מגדיר את האפשרות דוח מלא של Download Insight כ בלתי מוכח בלבד, התכונה Download Insight תבקש ממך לבחור פעולה מתאימה לקבצים בלתי ידועים בלבד. במקרה זה, יופיע החלון Download Insight בכל פעם שתנסה להפעיל קובץ מורד כלשהו בעל דירוג מוניטין לא ידוע. בחלון זה תוכל להציג פרטים על הקובץ ועל האפשרויות שבעזרתן תוכל לבחור פעולה מתאימה לקובץ.

כברירת מחדל, האפשרות דוח מלא של Download Insight מוגדרת כ בלתי מוכחים בלבד. במקרה זה, Norton 360 Online מאפשר להפעיל את הקבצים הבטוחים מבלי לבקש לבצע פעולה מתאימה. במקרה של קבצים לא בטוחים, Norton 360 Online יזהה אותם כאיום ויסיר אותם.

אף פעם

כאשר אתה מגדיר את האפשרות דוח מלא של Download Insight כ לעולם לא, התכונה Download Insight לא תבקש ממך לבחור פעולה מתאימה לסוג קובץ כלשהו שאתה מוריד. במקרה זה, לא יופיע החלון Download Insight בכל פעם שתנסה להפעיל קובץ כלשהו שהורד.

במקרה של קבצים לא בטוחים, Norton 360 Online יזהה אותם כאיום ויסיר אותם.

את הודעות ההתראה שאתה מונע את הצגתן ואת פרטי הפעילות ניתן לסקור בכל עת ב'היסטוריית אבטחה'.

כדי להגדיר את תצורת האפשרות דוח מלא של Download Insight

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת אבטחת הורדות, בשורה דוח מלא של Download Insight, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • אם תרצה ש-Download Insight תבקש ממך לבצע פעולה מתאימה במקרה של קבצים בטוחים ובלתי ידועים, העבר את המתג של דוח מלא של Download Insight למקום תמיד.

    • אם תרצה ש-Download Insight יבקש ממך לבחור פעולה מתאימה לקבצים בלתי ידועים בלבד, העבר את המתג של דוח מלא של Download Insight למקום בלתי מוכח בלבד.

    • אם לא תרצה ש-Download Insight תבקש ממך לבחור פעולה מתאימה לסוג קובץ כלשהו, העבר את המתג של דוח מלא של Download Insight למקום לעולם לא.

  4. בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

אודות Download Insight

הפעלה או השבתה של אבטחת הורדות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v23920646_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 07/11/2011