שחזור קבצים - שחזור הקבצים שלך

חלון זה מציג את התקדמות פעילות השחזור. הוא מציג את המספר הכולל של קבצים שבחרת לשחזר ואת מספר הקבצים ש- Norton 360 Online שיחזר. הוא גם מאפשר להציג את מיקום הקבצים ששיחזרת.

אם שם של קובץ במיקום היעד זהה לשם של קובץ משוחזר, Norton 360 Online ישאל אותך אם ברצונך להחליף את הקובץ. תוכל להשתמש בתיבה זכור החלטה זו שבתיבת הדו-שיח אשר דריסה כדי לשחזר את כל הקבצים למיקומים המקוריים שלהם.

תוכל גם להציג את הקובץ הנוכחי ש- Norton 360 Online משחזר.

בחירת יעד שחזור

בחירת מיקום שממנו ברצונך לשחזר קבצים

בחירת קבצים לשחזור

מחיקת קבצים מגובים ישנים

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v20680120_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011