מוצרים אחרים

ניהול ערכות גיבוי

כאשר גודל הגיבוי חורג מגודל מיקום הגיבוי, Norton 360 Online מתריע על כך ומספק לך אפשרויות חלופיות. תוכל לבחור מיקום גיבוי אחר, שכולל מספיק שטח פנוי לאחסון הגיבוי שלך. כמו כן, תוכל לא לכלול קבצים מסוימים בגיבוי.

עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

עבור ליעד שיתאים לערכת הגיבוי שלי

בעזרת אפשרות זו תוכל לשנות את מיקום הגיבוי לכל יעד גיבוי אחר המכיל מספיק שטח אחסון

תוכל לבחור ביעד מרשימת יעדי הגיבוי הזמינים המכילים מספיק שטח אחסון. כך לא תצטרך לא לכלול קבצים בערכת הגיבוי.

הקטן את גודל הגיבוי על-ידי ביטול בחירה של קטגוריות או של קבצים בקטגוריה מסוימת

בעזרת אפשרות זו תוכל לא לכלול קבצים או קטגוריות קבצים בגיבוי, כדי להקטין את גודל ערכת הגיבוי

תוכל לא לכלול קבצים בגיבוי כדי להקטין את גודל הגיבוי.

התעלם והמשך בגיבוי

בעזרת אפשרות זו תוכל להתעלם מההתראה ולהמשיך בגיבוי ערכת גיבוי מסוימת

אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

בחירת מיקום עבור גיבוי

מחיקת קבצים מגובים ישנים

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v20626888_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011