אודות הפעלת שחזור אוטומטית של Norton 360 Online

הפעלת השחזור האוטומטית של Norton 360 Online מסייעת לך לשחזר קבצים שגובו על תקליטור אופטי. תוכל להשתמש בתכונה גם כדי לשחזר את הקבצים המגובים למחשב ש-Norton 360 Online אינו מותקן עליו.

בעת הכנסת תקליטור אופטי המכיל את הקבצים המגובים, תכונת הפעלת השחזור האוטומטית פותחת את החלון Portable Restore באופן אוטומטי.

בעת השבתת אפשרות ההפעלה האוטומטית ב-Windows, עליך להפעיל את תכונת הפעלת השחזור האוטומטית באופן ידני.

בחלון Portable Restore תוכל לעיין במידע הבא:

  • שם ערכת הגיבוי

  • גודל הקבצים המגובים

  • התאריך והשעה שבהם גיבית את הקבצים

תוכל לבחור את הקבצים שברצונך לשחזר. תוכל לשחזר את הקבצים למיקומיהם המקוריים. כברירת מחדל, תכונת ההפעלה האוטומטית משחזרת את הקבצים שבחרת למיקום C:\Restored Files\‎. תוכל להתאים אישית את המיקום שאליו ברצונך לשחזר את הקבצים שנבחרו.

אם מותקן במחשב Norton 360 Online מגרסה 3.0 ואילך, תוכל גם להפעיל את החלון הראשי של Norton 360 Online. אם לא מותקן במחשב Norton 360 Online מגרסה 3.0 ואילך, תכונת ההפעלה האוטומטית מודיעה לך שהמוצר אינו מותקן במחשב.

שחזור קבצים בעזרת הפעלת השחזור האוטומטית של Norton 360 Online

שחזור קבצים

התקנת מנהל התקן גיבוי אופטי

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19833803_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011