מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של אפשרויות בהגדרות הגיבוי

Norton 360 Online מספק אפשרויות שונות לניהול הגדרות הגיבוי שלך. הגדרות הגיבוי של Norton 360 Online מאפשרות לגשת לפרטי הגיבוי של קובץ מסוים בעזרת סמל מצב גיבוי המוצג על סמל הקובץ, מבלי לפתוח את המוצר. ניתן להשתמש בסמלי המצב כדי להציג את מצב הגיבוי של קובץ או תיקייה. ניתן גם להשתמש בדף מאפיינים של קובץ כדי לבדוק את מצב הגיבוי של ערכות הגיבוי.

כאשר האפשרות הצגת סמלי מצב גיבוי מופעלת, Norton 360 Online מוסיף סמל מצב גיבוי לקבצים בתנאים הבאים:

 • הקבצים שייכים לקטגוריית קובצי גיבוי שכללת בערכת גיבוי כלשהי.

 • הקבצים ממוקמים במקור שכללת בערכת גיבוי כלשהי.

בטבלה הבאה רשומים סמלי מצב הגיבוי המוצגים על סמלי הקבצים במחשב:

סמל ירוק עם סימן תיוג

מציין שהקובץ מגובה

סמל זה משתנה לסמל כחול עם חצים אם אתה משנה את הקובץ.

סמל כחול עם חצים

מציין שהקובץ אינו מגובה

סמל זה משתנה לסמל ירוק כאשר Norton 360 Online מגבה אוטומטית את הקובץ כאשר המחשב פועל במצב סרק.

סמל אפור עם לוכסן

מציין שהקובץ אינו נכלל בגיבוי

Norton 360 Online מציג מצב גיבוי מושבת על קובץ כאשר אתה בוחר שלא לכלול קובץ זה באף אחת מערכות הגיבוי.

תכונת הגיבוי של Norton 360 Online מציגה את Norton Backup Drive ב-Windows Explorer לאחר שהגדרת את תצורת הגיבוי. Norton Backup Drive מכיל רשימה של יעדי הגיבוי של הקבצים שלך.

ניתן להשתמש באפשרות שב תפריט תלוי ההקשר כדי להוסיף או לא לכלול קובץ או תיקייה בערכות הגיבוי על ידי לחיצה ימנית על הפריט. תוכל להשתמש באפשרות זו לאחר שהגדרת את תצורת הגיבוי בחלון נהל ערכות גיבוי.

ניתן להשתמש באפשרות דף המאפיינים כדי להציג פרטים נוספים על סמלי מצב הגיבוי. בעת לחיצה ימנית על קובץ שגיבית והצגת מאפייני הקובץ, תוכל לראות את פרטי הגיבוי בכרטיסייה גיבוי. בכרטיסייה גיבוי רשום מצב הקובץ בכל אחת מערכות הגיבוי ומועד הגיבוי האחרון.

תוכל להשבית אפשרויות אלה אם אינך מעוניין להציג סמלי גיבוי ומצבי גיבוי.

כדי להשבית את אפשרויות הגדרת הגיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות גיבוי.

 3. בחלון הגדרות גיבוי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הצגת סמלי הגיבוי, בשורה הצגת סמלי מצב גיבוי, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להשבית את Norton Backup Drive, בשורה Norton Backup Drive, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להשבית את הצגת תפריט הגיבוי בלחיצה ימנית, בשורה תפריט הקשר, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להשבית את הצגת הכרטיסייה גיבוי בדף מאפיינים, בשורה דף מאפיינים, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

כדי להפעיל את אפשרויות הגדרת הגיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות גיבוי.

 3. בחלון הגדרות גיבוי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את הצגת סמלי הגיבוי, בשורה הצגת סמלי מצב גיבוי, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  • כדי להפעיל את Norton Backup Drive, בשורה Norton Backup Drive, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  • כדי להפעיל את הצגת תפריט הגיבוי בלחיצה ימנית, בשורה תפריט הקשר, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

  • כדי להפעיל את הצגת הכרטיסייה גיבוי בדף מאפיינים, בשורה דף מאפיינים, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

אודות הגדרות גיבוי

גיבוי הקבצים שלך

שחזור קבצים

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19829044_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011