יצירת ערכת גיבוי חדשה

תוכל ליצור ערכות גיבוי שונות עם הגדרות תצורה שונות. לדוגמה, תוכל ליצור ערכת גיבוי לגיבוי תמונות לדיסק מקומי קבוע. תוכל ליצור ערכת גיבוי אחרת לגיבוי קובצי וידאו לתקליטור. תוכל גם להגדיר לוחות זמנים שונים עבור כל ערכת גיבוי.

בעת יצירת ערכת גיבוי חדשה, Norton 360 Online מחיל עליה את הגדרת התצורה של ברירת המחדל. תוכל לשנות את הגדרת התצורה של ברירת המחדל אם היא אינה מתאימה לצורכיך.

תוכל לתת לכל ערכת גיבוי שם כדי שתוכל לזהות אותה. שם ברירת המחדל של ערכת גיבוי הוא DefaultSet. תוכל גם לשמור ערכת גיבוי בשם המוצע כברירת מחדל. עם זאת, בכל פעם שאתה יוצר ערכת גיבוי חדשה, עליך לציין עבורה שם. שם ערכת הגיבוי יכול להכיל עד 32 תווים אלפאנומריים לכל היותר. לא ניתן ליצור יותר מ-10 ערכות גיבוי.

כדי ליצור ערכת גיבוי חדשה

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

  2. בכרטיסייה סיכום, תחת מה תוכל לעשות, לחץ על צור ערכת גיבוי חדשה.

  3. בחלון שמופיע, הקלד שם לערכת הגיבוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בכרטיסייה מה, תחת סוגי קבצים, בחר קטגוריית קבצים.

  5. בחלון נהל ערכות גיבוי, לחץ על שמור הגדרות.

הוספת קבצים ותיקיות לערכת גיבוי

אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

מחיקת ערכת גיבוי

אודות ערכות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19828923_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011