מחיקת ערכת גיבוי

באפשרותך למחוק ערכת גיבוי אם אין בה עוד צורך. לא ניתן למחוק ערכת גיבוי אם קיימת רק ערכת גיבוי אחת. עם זאת, תוכל ליצור ערכת גיבוי חדשה לפני שתמחק את ערכת הגיבוי הישנה.

בעת מחיקת ערכת גיבוי, משתנים גם פרטי הגיבוי של הקבצים הכלולים בערכת גיבוי זו. לדוגמה, סמל המצב והכרטיסייה גיבוי אינם מופיעים במאפייני הקובץ.

כדי למחוק ערכת גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה סיכום, ברשימה הנפתחת שם ערכת גיבוי, בחר בערכת הגיבוי שברצונך למחוק.

 3. תחת מה תוכל לעשות, לחץ על מחק ערכת גיבוי.

 4. בחלון מחק ערכת גיבוי, בחר באפשרות מחק ערכת גיבוי.

 5. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

כדי למחוק ערכת גיבוי וקבצים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה סיכום, ברשימה הנפתחת שם ערכת גיבוי, בחר בערכת הגיבוי שברצונך למחוק.

 3. תחת מה תוכל לעשות, לחץ על מחק ערכת גיבוי.

 4. בחלון מחק ערכת גיבוי, בחר באפשרות מחק ערכת גיבוי וקבצים.

  בחלון נהל ערכת גיבוי מוצגת ההתקדמות של מחיקת הקבצים המגובים מתוך ערכת הגיבוי שבחרת.

 5. לחץ על כן לאישור.

יצירת ערכת גיבוי חדשה

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

אודות ערכות גיבוי

מחיקת קבצים מגובים ישנים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19828921_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011