מוצרים אחרים

אודות ערכות גיבוי

Norton 360 Online מאפשר ליצור ערכות שונות של תצורות גיבוי. הגדרת התצורה כוללת קבוצת כללים שנקראת ערכת גיבוי. באפשרותך לציין את הקבצים שברצונך לגבות, את יעד הגיבוי ואת המועד שבו ברצונך לגבות את הקבצים. תוכל להשתמש בערכות גיבוי שונות כדי לגבות שילובים שונים של קבצים או קטגוריות קבצים למיקומים שונים.

אתה יכול לבצע את המשימות הבאות:

  • תוכל ליצור ערכות גיבוי שונות הכוללות קבוצות כללים שונות. לדוגמה, תוכל ליצור ערכת גיבוי לגיבוי תמונות לדיסק מקומי קבוע. תוכל גם ליצור ערכת גיבוי אחרת לגיבוי קובצי וידאו לתקליטור. תוכל להגדיר לוחות זמנים שונים עבור כל ערכת גיבוי.

  • תוכל לשנות ערכת גיבוי כך שהיא תכלול או לא תכלול קבצים או קטגוריות קבצים מסוימים, או כדי לגבות את הקבצים ליעד גיבוי אחר. תוכל לשנות את לוח הזמנים של ערכת גיבוי. כמו כן, תוכל לשנות שם של ערכת גיבוי אם השם אינו מתאר את ערכת הגיבוי כהלכה לאחר ששינית את כלליה.

  • באפשרותך למחוק ערכת גיבוי אם אין בה עוד צורך. תוכל ליצור ערכת גיבוי חדשה כדי להתחיל בגיבוי הקבצים שלך מחדש.

הכרטיסייה סיכום בחלון נהל ערכות גיבוי מציגה את קבוצות הכללים שהגדרת עבור כל ערכת גיבוי. תוכל לבחור ערכת גיבוי מהרשימה הנפתחת שם ערכת גיבוי כדי להציג את כלליה. כך תוכל לעקוב אחר הקבצים או קטגוריות הקבצים ש-Norton 360 Online מגבה ליעדים שונים. במידת הצורך, תוכל גם לשנות את הכללים. בנוסף, תוכל להציג את התאריך והשעה שבהם בוצע הגיבוי האחרון של ערכת הגיבוי.

יצירת ערכת גיבוי חדשה

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

מחיקת ערכת גיבוי

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19828918_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011