מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של תכונת הגיבוי

כאשר האפשרות גיבוי מופעלת, Norton 360 Online מגבה את הקבצים אוטומטית כשהמחשב פועל במצב סרק. אם, מסיבה כלשהי, ברצונך להשבית זמנית את תכונת הגיבוי, תוכל לעשות זאת מתוך התוכנית.

בעת השבתת הגיבוי, מצב הגיבוי בחלון הראשי של Norton 360 Online משתנה מ מוגן ל מושבת. במצב המושבת, Norton 360 Online משבית את כל פעולות הגיבוי האוטומטיות. תוכל להשתמש באפשרות הפעל גיבוי כעת בחלון הראשי אם ברצונך לגבות את הקבצים בכל ערכות הגיבוי.

תוכל להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי בחלון הגדרות, בחלון הגדרות גיבוי או בחלון פרטי גיבויים.

כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי מהחלון הגדרות

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת פקדים מהירים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, בטל את סימון האפשרות גיבוי.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, סמן את האפשרות גיבוי.

כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי מהחלון הגדרות גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות גיבוי.

 3. בחלון הגדרות גיבוי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי מהחלון פרטי גיבויים

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

 2. בחלון פרטי גיבויים, תחת מה תוכל לעשות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, לחץ על השבת גיבוי.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, לחץ על הפעל גיבוי.

אודות הגדרות גיבוי

גיבוי הקבצים שלך

שחזור קבצים

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19828915_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011