מוצרים אחרים

מחיקת קבצים מגובים ישנים

באפשרותך למחוק את קובצי הגיבוי הקודמים ממיקום הגיבוי שלך. תוכל גם למחוק את הקבצים אם כבר אין לך צורך בהם ושטח האחסון במיקום הגיבוי שלך מוגבל. כמו כן, תוכל למחוק קבצים מגובים אם שינית את קטגוריית הקבצים של ערכת גיבוי. ייתכן שתרצה למחוק קבצים מגובים ישנים לפני הפעלת גיבוי.

ניתן למחוק את הקבצים שגובו בעבר מהמיקומים הבאים:

 • הכרטיסייה סיכום

 • הכרטיסייה היכן

בעת מחיקת קבצים שגובו, משתנים גם פרטי הגיבוי של הקבצים הכלולים בערכת הגיבוי שאתה מוחק. לדוגמה, סמל המצב והכרטיסייה 'גיבוי' אינם מופיעים במאפייני הקובץ.

לא ניתן למחוק ערכת גיבוי אם קיימת רק ערכת גיבוי אחת.

תוכל גם לבטל את הבחירה בקטגוריית גיבוי אם כבר אינך מעוניין לגבות את הקבצים שמחקת.

כדי למחוק קבצים שגובו בעבר מתוך הכרטיסייה 'סיכום'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה סיכום, ברשימה הנפתחת שם ערכת גיבוי, בחר בערכת הגיבוי שברצונך למחוק.

 3. תחת מה תוכל לעשות, לחץ על מחק ערכת גיבוי.

 4. בחלון מחק ערכת גיבוי, בחר באחת האפשרויות הבאות:

  מחק ערכת גיבוי

  להסרת ערכת הגיבוי.

  מחק את ערכת הגיבוי והקבצים

  הסרה של ערכת הגיבוי ושל הקבצים הכלולים בה.

 5. לחץ על כן לאישור.

כדי למחוק קבצים שגובו בעבר מתוך הכרטיסייה 'היכן'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה היכן, לחץ על מחק קבצים שגובו.

 3. בחלון שמוצג, ברשימה הנפתחת, בחר בערכת הגיבוי שממנה ברצונך למחוק את קובצי הגיבוי הישנים.

  החלון מוצג כשיש לך יותר מערכת גיבוי אחת.

 4. לחץ על אישור.

 5. בחלון שמוצג, בחלונית השמאלית, בחר בקטגוריית הקבצים שמכילה את הקבצים.

  תוכל גם לבחור בקטגוריה תיקיות כדי לבחור בתיקיות שברצונך למחוק.

 6. סמן את הקבצים שברצונך למחוק.

 7. כדי להציג את הקבצים שבחרת, בחלונית השמאלית, לחץ על קבצים שנבחרו.

 8. לחץ על מחק בחירה.

 9. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

 10. לחץ על סגור.

אודות מצב פס רחב מווסת

גיבוי הקבצים שלך

הצגת קובצי גיבוי ב-Norton Backup Drive

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

מחיקת ערכת גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19828892_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011