הוספה או עריכה של סיומת קובץ בקטגוריית קובצי גיבוי

כל קטגוריית קובצי גיבוי מכילה רשימה של סיומות קבצים. עם זאת, תוכל להוסיף סיומת קובץ לקטגוריית קובצי הגיבוי. Norton 360 Online מזהה את הקבצים עם סיומת הקובץ שהוספת ומגבה אותם בקטגוריית קבצים זו. לדוגמה, אם ברצונך לגבות מסמכים עם סיומת הקובץ ‎.fm בקטגוריית הקבצים 'מסמכי Office', תוכל להוסיף את סיומת הקובץ ‎.fm לקטגוריה זו.

תוכל גם לערוך סיומת קובץ קיימת או סיומת קובץ שהוספת.

סיומת הקובץ יכולה להכיל 10 תווים לכל היותר.

כדי להוסיף סיומת קובץ לקטגוריית קובצי גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה מה, ליד סוגי קבצים, סמן את האפשרות ערוך סוג קובץ.

 3. תחת סוגי קבצים, ליד קטגוריית הקבצים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון שמופיע, לחץ על הוסף חדש.

 5. הקלד את סיומת הקובץ שברצונך להוסיף.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על שמור.

כדי לערוך סיומת קובץ בקטגוריית קובצי גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה מה, ליד סוגי קבצים, סמן את האפשרות ערוך סוג קובץ.

 3. תחת סוגי קבצים, ליד קטגוריית הקבצים, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון שיוצג, בחר בסיומת הקובץ שברצונך לערוך ולחץ על ערוך.

 5. ערוך את סיומת הקובץ.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על שמור.

הסרת סיומת קובץ מקטגוריית גיבוי

איפוס קטגוריית גיבוי להגדרת סיומות הקבצים של ברירת המחדל

אודות סיומות קובצי גיבוי

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19828861_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011