מוצרים אחרים

דוח אבחון

התכונה 'דוח אבחון' מציגה מידע כגון פרופיל חומרה, מערכת הפעלה ונקודות שחזור מערכת. ניתן גם להציג מידע על ניצול משאבים, תוכניות אתחול, תוכניות מותקנות, בדיקת חיבור לרשת ומצב Norton 360 Online. לאחר ש-Norton 360 Online סורק את המחשב ואוסף נתונים, דוח האבחון מציג את מצב המערכת, בעיות שזוהו ופתרונות עבורן. ניתן להשתמש בדוח זה כדי לפתור את הבעיות.

בחלון דוח אבחון מוצגים הפרטים הבאים:

מצב Norton 360 Online

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את פרטי גרסת המוצר ואת מצב ההפעלה של התכונות 'אבטחת מחשב', 'הגנת זהות', 'גיבוי' ו'כוונון מחשב'.

כמו כן, תוכל להציג מידע על סריקות וירוסים ותוכנות ריגול, עדכוני הגנה ופרטי גיבוי.

מערכת הפעלה

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג פרטים על מערכת ההפעלה, תאריך התקנה, קוד ארץ, שפת מערכת הפעלה ודף קוד ANSI

כמו כן, תוכל להציג מידע על הגדרות מקומיות של המערכת, גרסת Internet Explorer, הגדרת עדכון של Windows, תאריך אחרון של תיקון חם של Windows ושפת משתמש של מערכת ההפעלה.

ניצול משאבים

בעזרת אפשרות זו תוכל למדוד את השטח המופק מקובץ החלפה, מזיכרון פיזי ומהכוננים

כמו כן, אפשרות זו מספקת פרטים על קובץ החלפה פנוי, זיכרון פיזי פנוי, סוג דיסק, מזהה דיסק ומקום פנוי בדיסק.

תוכניות אתחול

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג פרטים על התוכניות המופעלות אוטומטית בעת הפעלת המחשב

תוכל להציג את פרטי התוכנית בחלון מנהל אתחול.

תוכניות מותקנות

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את התוכניות המותקנות במחשב.

פרופיל חומרה

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג פרטים על התקני החומרה ורכיבי המערכת, כגון הדגם והיצרן של לוח האם.

התקני חומרה שלא ניתנים להפעלה

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג פרטים על התקני חומרה במחשב שאינם מתפקדים כעת

אפשרות זו מוצגת רק אם יש במחשב התקני חומרה שאינם מתפקדים.

בדיקת קישוריות רשת

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את מצב החיבור לרשת של המערכת, כגון מצב תצורת רשת ורשת תקשורת רחבה

נקודות שחזור של המערכת

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את נקודות שחזור המערכת שנוצרו.

תהליכים הפועלים ברגע זה

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את כל התהליכים הפועלים במחשב בנקודת הזמן שבה נבחרה אפשרות זו.

אם Norton 360 Online מאתר בעיות כלשהן במחשב, תוכל להשתמש באפשרות תקן כעת כדי לפתור אותן.

תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי לקבל מידע נוסף על דוח האבחון:

הצג בדפדפן כדי להדפיס ולשמור

הדפס את הדוח, שמור אותו או שלח אותו בדואר אלקטרוני.

סכם הכל

הצג סיכום של הבעיות, ההמלצות והפעולות שעליך לבצע כדי לאבחן כל בעיה.

הצג הכול

הצג את הפרטים של כל תכונה.

הסתר פרטים/הצג פרטים

הסתר או הצג פרטים על התכונה שנבחרה.

דוח הופק בתאריך

הצג את התאריך והשעה שבהם הדוח הופק.

הפעלת דוח אבחון

אודות כוונון מחשב

הפעלת ניקוי הרישום

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19816223_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 24/08/2011