מוצרים אחרים

היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים

החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים מאפשר להציג מידע נוסף על הפריטים שבחרת בתצוגות השונות של היסטוריית אבטחה. מתוך חלון זה תוכל גם לבצע כל פעולה שניתן לבצע לפריט שנבחר, כגון תן אמון או הגבל רשת.

Norton 360 Online מציג את הפרטים המתקדמים אודות הפריט שתבחר ברשימה הנפתחת הצגה בחלון היסטוריית אבטחה בקטגוריות הבאות:

 • סיכום התראות

  החלונית סיכום התראות מציגה את המידע הבא אודות הפריט:

  חומרה

  הצגת רמת הסיכון של הפריט שנבחר.

  רמות סיכוני האבטחה השונות הן גבוה, בינוני, נמוך, ו- מידע.

  פעילות

  הצגת הפעילות שבוצעה על-ידי Norton 360 Online.

  תאריך ושעה

  הצגת התאריך ושעת הפעילות.

  מצב

  הצגת מצב הפעולה שננקטה לגבי הפריט.

  פעולה מומלצת

  הצגת הפעולות שייתכן שעליך לבצע.

 • פרטים מתקדמים

  החלונית פרטים מתקדמים מציגה את המידע המפורט אודות הפריט. היא כוללת פרטים, כגון רמת הסיכון, קטגוריית הסיכון, תאריך השליחה, תיאור הסיכון ופעולות מומלצות עבור פריטי היסטוריית האבטחה.

 • פעולות

  האפשרויות שבחלונית פעולות משתנות לפי האפשרויות שתבחר ברשימה הנפתחת הצג שבחלון היסטוריית אבטחה. האפשרויות הן:

  תן אמון

  מאפשרת לכל המחשבים שברשת שנבחרה לקיים תקשורת עם המחשב שלך.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה חומת אש - רשת וחיבורים.

  הגבל

  חסימת הגישה אל המחשב הנבחר או ממנו, או לכל המחשבים הבלתי מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה חומת אש - רשת וחיבורים.

  הסר אמון

  פעולה זו מסירה את מצב האמון שניתן למחשב שנבחר או לכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה חומת אש - רשת וחיבורים.

  הסר הגבלה

  הסרת מצב ההגבלה מהמחשב שנבחר או מכל המחשבים הבלתי מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה Firewall - רשת וחיבורים.

  אפשר

  אפשרות זו מאפשרת לתוכנית שנבחרה לגשת לאינטרנט.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה חומת אש - פעילויות.

  הצג כלל

  פעולה זו מציגה את כלל חומת האש שנעשה בו שימוש לפיקוח על ניסיונות הגישה לאינטרנט של התוכנית שנבחרה בחלון בקרת תוכנית של Norton 360 Online.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה Firewall - פעילויות.

  הפסק להודיע לי

  אפשרות זו מונעת מ-Norton 360 Online מלהודיע לך בעת חסימת חתימת ההתקפה שנבחרה בעתיד.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה מניעת חדירה.

  הודע לי

  אפשרות זו מאפשרת ל-Norton 360 Online להודיע לך בעת חסימת חתימת ההתקפה שנבחרה בעתיד.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה מניעת חדירה.

 • ניהול סיכונים

  החלונית ניהול סיכונים מציגה את הקישורים שמספקים מידע הקשור לפריט שנבחר. עבור פריטים מסוימים של 'היסטוריית אבטחה', תצוגה זו מאפשרת לך לגשת לחלונית ההגדרות הרלוונטית שבחלון Norton 360 Online.

אודות היסטוריית אבטחה

אודות החלון 'היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים'

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19803667_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 29/09/2011