בקשת אבטחה

כאשר מגדירים את האפשרות חסום את כל תעבורת הרשת בתור חסומה, חומת האש חוסמת את כל התקשורת הנכנסת למחשב ואת כל התקשורת היוצאת ממנו. ניתן להגדיר את משך הזמן שבו חומת האש תחסום כל גישה לרשת. עם תום פרק הזמן שנקבע, התכונה מתאפסת באופן אוטומטי. האפשרות מתאפסת לפי הגדרות ברירת המחדל שלה גם כאשר מפעילים את המחשב מחדש בפרק הזמן שבו היא מוגדרת במצב חסום. ניתן לדרוס את ההגדרות בכל עת, ולהפעיל את התכונה בחלון הגדרות.

אודות הגדרות כלליות של חומת האש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19794928_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011