מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של פריטי אתחול

בכל פעם שאתה מפעיל את המחשב, קיימות מספר תוכניות המופעלות במקביל. תוכניות אלה נקראות פריטי אתחול. פריטי האתחול עולה מאריכים את זמן ההפעלה של המחשב.

מנהל האתחול עוזר לנהל ביעילות את פריטי האתחול במחשב. אם אינך רוצה שהתוכנית תופעל אוטומטית בעת הפעלת המחשב, תוכל להשבית את התוכנית בעזרת מנהל האתחול. תוכל גם לעכב פריט אתחול שברצונך להפעיל מאוחר יותר.

כדי להשבית פריטי אתחול

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על כוונון מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל מנהל אתחול.

  2. בעמודה הפעלה/השבתה, הסר את סימון התוכנית, אשר אינך רוצה שתופעל אוטומטית בעת הפעלת המחשב.

  3. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים.

  4. לחץ על סגור.

כדי להפעיל פריטי אתחול

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על כוונון מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל מנהל אתחול.

  2. בעמודה הפעלה/השבתה, סמן את התוכנית, אשר תרצה שתופעל אוטומטית בעת הפעלת המחשב.

  3. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים.

  4. לחץ על סגור.

אודות 'מנהל האתחול'

ניהול פריטי אתחול

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19793835_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/08/2011