מוצרים אחרים

אודות הגדרות תזמון משימות

הגדרות תזמון המשימות מאפשרות לבחור במשימות ש-Norton 360 Online יפעיל אוטומטית כאשר המחשב פועל במצב סרק. הן גם מסייעות לתזמן פעילויות הקשורות לאבטחה, ביצועים וגיבוי.

הגדרות 'תזמון משימות' כוללות את ההגדרות הבאות:

משימות אוטומטיות

בעזרת אפשרות זו תוכל לציין את המשימות שיופעלו אוטומטית ברקע כשהמחשב פועל במצב סרק.

משימות אוטומטיות אלה כוללות פעילויות הקשורות לאבטחת המחשב ולכוונון המחשב.

האפשרויות הן:

 • קבצים זמניים של Internet Explorer

 • קבצים זמניים של Windows

 • היסטוריית Internet Explorer

 • מיטוב הדיסק

 • ניקוי הרישום

תזמון

בעזרת אפשרות זו תוכל לתזמן פעילויות הקשורות לאבטחת המחשב ולכוונון המחשב

תוכל לציין באיזו תכיפות ברצונך ש-Norton 360 Online יסרוק את המערכת לגילוי בעיות אבטחה וביצועים ומתי ברצונך שהוא יבצע גיבויים.

תוכל לבחור באפשרויות הבאות לתזמון פעילויות אבטחת מחשב וכוונון מחשב מותאמות אישית:

 • אוטומטי (מומלץ)

  זוהי האפשרות המומלצת. Norton 360 Online מזהה מתי המחשב שלך נמצא במצב סרק ומפעיל את המשימות אוטומטית.

 • מדי שבוע

  תוכל לתזמן הפעלה שבועית של המשימות. עליך לציין את היום בשבוע ואת השעה ביום. תוכל גם לציין שהמשימה תופעל רק כשהמחשב פועל במצב סרק.

 • מדי חודש

  תוכל לתזמן הפעלה חודשית של המשימות. עליך לציין את היום בחודש ואת השעה ביום. תוכל גם לציין שהמשימה תופעל רק כשהמחשב פועל במצב סרק.

 • תזמון ידני

  תוכל לתזמן את המשימות שלך ידנית.

כדי למקסם את ביצועי המחשב, תוכל לתזמן את הפעולות החיוניות לשעות שבהן המחשב פועל במצב סרק. Norton 360 Online מזהה שהמחשב פועל במצב סרק כאשר לא מתבצעות פעולות עכבר או מקלדת במשך פרק זמן מסוים שתגדיר כזמן סרק מוקצב. אם תתזמן סריקות שבועיות או חודשיות ותסמן את האפשרות הפעל רק בעת שהמחשב במצב סרק, Norton 360 Online יסרוק את המחשב רק כשהמחשב נמצא במצב סרק. סימנטק ממליצה לסמן את האפשרות הפעל רק בעת שהמחשב במצב סרק כדי לשפר את ביצועי המחשב.

תוכל להשתמש באפשרות לחץ כדי כדי לתזמן גיבוי כדי לנווט לחלון נהל ערכות גיבוי. תוכל לתזמן את הגיבוי בכרטיסייה מתי.

אודות תזמון משימות אוטומטיות

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19651075_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011