אודות הגדרות 'שילוב תוכנות לקוח'

בכרטיסייה שילוב תוכנות לקוח שבחלון ההגדרות של אנטי דואר זבל מפורטות תוכניות דוא"ל או תוכנות לקוח, המותקנות במחשב שלך וכן פנקסי כתובות המשויכים אליהם.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך בכרטיסייה שילוב תוכנות לקוח :

לקוחות דואר אלקטרוני

Norton 360 Online תומך בשילוב התכונה Norton AntiSpam בתוכניות הדוא"ל Microsoft Outlook ו-Outlook Express. ב-Windows Vista, ‏Norton 360 Online תומך גם בשילוב התכונה Norton AntiSpam ב-Windows Mail.

בעת הפעלת לקוח דואר אלקטרוני, התכונה Norton AntiSpam משולבת בו.

פנקסי כתובות

Norton 360 Online תומך בשילוב התכונה Norton AntiSpam בפנקסי הכתובות של לקוחות דוא"ל שמהם ברצונך שהתכונה Norton AntiSpam תייבא כתובות דוא"ל.

תוכל גם לייבא את רשימת הכתובות המופיעות בתוכנית הדוא"ל אל רשימת המורשים. אינך צריך לשלב את התכונה Norton AntiSpam בלקוחות הדוא"ל כדי לייבא את הכתובות לרשימת המורשים.

האפשרות משוב תחת השורה שונות נועדה לשליחת משוב לסימנטק אודות הודעת דוא"ל שלא סווגה כראוי.

אפשרות זו זמינה רק כאשר Microsoft Outlook או Outlook Express מותקן במחשב.

האפשרות מסך פתיחה בשורה שונות מספקת מבוא קצר של Norton AntiSpam בכל פעם שתפעיל את תוכנית הדוא"ל שלך. תוכל להשבית את האפשרות מסך פתיחה אם אינך מעוניין שמסך הפתיחה יופיע.

לקוחות הדוא"ל הבאים אינם תומכים בשילוב תוכנות לקוח:

  • Outlook 2010 בגרסת 64-bit

  • Thunderbird

  • Windows Mail

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19650960_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/11/2011