אודות הגדרות מסננים

הכרטיסייה מסנן שבחלון ההגדרות של אנטי דואר זבל מספקת אפשרויות לקביעת הגדרות של הרכיב 'אנטי דואר זבל'.

בכרטיסייה מסנן ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

אי הכללות של פנקס הכתובות

בעזרת אפשרות זו תוכל לא לכלול את כתובות הדוא"ל, אשר אסור שיוספו אוטומטית מפנקס הכתובות שלך אל רשימת המורשים.

רשימת המורשים

בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף כתובות ספציפיות ותחומים ספציפיים (לדוגמה, @symantec.com) שברצונך לקבל מהם הודעות דוא"ל.

רשימת חסומים

בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף כתובות ספציפיות ותחומים ספציפיים שמהם אינך מעוניין לקבל הודעות דוא"ל.

התכונה Norton AntiSpam מסמנת כדואר זבל את כל הודעות הדוא"ל שמגיעות מכתובות או מתחומים אלה.

שאילתת אינטרנט

בעזרת אפשרות זו תוכל לבדוק את שרתי האינטרנט של סימנטק כדי לסנן את הודעות דואר הזבל, אשר המסננים המקומיים מסווגים כחוקיות.

יציאות מוגנות

מאפשרת לך להגדיר ידנית את התצורה של יציאות הדוא"ל POP3 ו-SMTP, כדי להבטיח הגנה נאותה על מערכת הדוא"ל.

אודות ההגדרות של Norton AntiSpam

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19650958_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011