מוצרים אחרים

מנהל אתחול

מנהל האתחול עוזר לנהל את תוכניות האתחול ולפקח עליהן, כדי לשפר את ביצועי המחשב בעת האתחול.

תוכל להשתמש במנהל האתחול כדי לנהל תוכניות עם הסיומות הבאות:

 • קובצי הפעלה של Windows (‏‎.exe)

 • קובצי מערכת של Windows (‏‎.sys)

 • קובצי Dynamic link library ‏(‎.dll)

 • קובצי ActiveX control ‏(‎.ocx)

תוכל להציג את הפרטים הבאים בחלון מנהל אתחול :

שם התוכנית

מפורטים שמות התוכניות הכלולות בתוכניות האתחול.

מידע זה עוזר להחליט אם ברצונך להפעיל תוכנית זו במהלך האתחול או להפעיל אותה מאוחר יותר. בנוסף, תוכל ללחוץ על שם התוכנית כדי להציג את המידע המפורט על התוכנית בחלון מידע מפורט על קובץ.

החלון מידע מפורט על קובץ מופיע רק בקובצי .exe או .msi:

שימוש על ידי הקהילה

תוכל להציג את השימוש שעושה הקהילה בתוכנית כדי לקבוע עד כמה התוכנית פופלרית.

סימנטק מפעילה שיטה סטטיסטית מחמירה כדי להעריך את רמת המהימנות של התוכנית וכדי לסווג אותה כתוכנית טובה.

ניצול משאב

מספק פרטים על ניצול משאבים של תוכנית, ועל השפעת התוכנית על הניצול הכולל של זמן ה-CPU במחשב

כמו תפורט רמת הביצועים של התוכנית בפעם הבאה שתיכנס למחשב.

הפעלה/השבתה

מצוין אם התוכנית מופעל במהלך האתחול

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להשבית או להפעיל תוכנית במהלך האתחול. כברירת מחדל, כל התוכניות מופעלות. בעת הסרת הסימון מתיבת הסימון, המצב מוצג כ מושבת וכאשר אתה מסמן את התיבה, המצב מוצג כ מופעל.

עיכוב הפעלה

מצוין אם תצורת פריט האתחול מוגדרת כך שיופעל מאוחר יותר.

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי לעכב את הפעלתה של תוכנית מסוימת בעת הפעלת המחשב.

אם מסמנים את תיבת הסימון, התוכנית לא תופעל במהלך האתחול, אלא מאוחר יותר. אם מסירים את הסימון מתיבת הסימון, התוכנית תופעל במהלך האתחול.

Norton 360 Online מעכב את הפעלת התוכניות המעוכבות בחמש דקות. התוכנית המעוכבת הראשונה בחלון מנהל אתחול מופעלת חמש דקות לאחר הפעלת המחשב. כל תוכנית מעוכבת נוספת מופעלת בעיכוב של 10 שניות נוספות.

הקישור הפעל פריטים מעוכבים עכשיו מאפשר לך להפעיל ידנית את כל תוכניות האתחול שבחרת לעכב.

אם אתה מעכב תוכנית באמצעות Norton 360 Online ולאחר מכן קובע באופן ידני שהתוכנית תפעל בזמן האתחול, Norton 360 Online מעדכן אוטומטית את הגדרות האתחול עבור תוכנית זו.

Norton 360 Online מציג את פרטי השימוש על ידי הקהילה בתנאים הבאים:

במקרים מסוימים, תיווכח שברשימת האתחול חסרות חלק מתוכניות האתחול. Norton 360 Online מסיר תוכנית אתחול מהרשימה מהסיבות הבאות:

 • כאשר אתה משבית תוכנית שיש לה הגדרת הפעלה בעת אתחול.

 • כאשר אתה מעדכן תוכנית שעשויה לאפס את הגדרות האתחול לברירת המחדל שלהן.

 • כאשר אתה משתמש בתוכנית אחרת לניהול תוכניות האתחול במחשב.

 • כאשר אתה עורך את מפתחות הרישום בצורה ידנית.

תוכניות מושבתות או מעוכבות יהיו זמינות עדיין במחשב. תוכל להפעיל ידנית תוכניות מעוכבות לפני ש-Norton 360 Online יפעיל אותן אוטומטית עם תום זמן עיכוב המשימות האוטומטיות.

בנוסף, תוכל למצוא את המידע הבא בתחתית החלון:

 • סך כל היישומים הכלולים בערכת האתחול

 • סך כל היישומים שתצורתם מוגדרת כך שיופעלו במהלך האתחול

 • סך כל היישומים שהוגדרו כמעוכבות

תוכל להשתמש בקישור הפעל פריטים מעוכבים עכשיו כדי להפעיל את התוכניות שהוגדרו כמעוכבות.

כדי להוסיף פריט אתחול, תכל לפתוח את התיקייה 'אתחול', הנמצאת בתפריט התחל של Windows ולהוסיף תוכניות לפי הצורך. למידע נוסף על הוספת תוכניות באתחול Windows, עבור לאתר התמיכה הטכנית של Microsoft או לעזרה המקוונת של Windows.

אודות 'מנהל האתחול'

השבתה או הפעלה של פריטי אתחול

ניהול פריטי אתחול

אודות כוונון מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19213917_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011