מוצרים אחרים

ניהול ערכות גיבוי - פריטים כלולים או לא כלולים בגיבוי

חלון זה מאפשר לנהל את הקבצים והתיקיות שכלולים או לא כלולים בערכת גיבוי.

החלון מציג רשימה של פריטים שהסרת מקטגוריות הקבצים. הפריטים שהסרת מקטגוריות הקבצים רשומים כפריטים לא כלולים.

כברירת מחדל, Norton 360 Online אינו מכליל בערכת הגיבוי תיקיות נתונים של תוכניות מסוימות ותיקיות נתוני דוגמה נפוצות.

ב-Windows XP, התיקיות הבאות אינן נכללות בגיבוי:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\‎

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Music\Sample Music\‎

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Pictures\Sample Pictures\‎

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Videos\Sample Videos\‎

ב-Windows Vista וב-Windows 7, התיקיות הבאות אינן נכללות בגיבוי:

  • C:\Program Data\‎

  • C:\Users\Public\Public Music\Sample Music\‎

  • C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures\‎

  • C:\Users\Public\Public Videos\Sample Videos\‎

עם זאת, אם ברצונך לכלול אחת או יותר מתיקיות אלה בערכת הגיבוי, בחר בתיקייה ולחץ על הסר מהרשימה. ודא שהוספת את התיקיה לערכת הגיבוי בעזרת האפשרות כלול תיקייה.

Norton 360 Online משתמש ברשימת סיומות הקבצים הכלולות בכל אחת מקטגוריות הגיבוי כדי להוסיף קבצים לגיבוי באופן אוטומטי. עם זאת, Norton 360 Online אינו מוסיף לגיבוי קבצים בעלי סיומת שאינה כלולה באף אחת מקטגוריות הקבצים.

תוכל להוסיף קבצים כאלה לגיבוי בדרכים הבאות:

  • הוסף את סיומת הקובץ של הקובץ הרצוי לקטגוריית קבצים מתאימה.

  • הוסף את הקובץ ידנית לערכת גיבוי.

הקטגוריה סוגי קבצים אחרים מכילה את הקבצים שהוספת ידנית לערכת הגיבוי ו-Norton 360 Online אינו כולל באף אחת מקטגוריות הקבצים האחרות.

חלון זה כולל את פרטי המידע הבאים על הקבצים והתיקיות:

שם

תוכל לעיין בפרטי הקבצים והתיקיות שבחרת ידנית לכלול או לא לכלול בערכת הגיבוי

תוכל לראות את המיקום המקורי של פריט גיבוי.

סוג

תוכל לראות אם הפריט שבחרת לכלול או לא לכלול בגיבוי הוא קובץ או תיקייה

כלל

תוכל לראות את המצב של פריט גיבוי

תוכל לראות אם הפריט כלול או אינו כלול בגיבוי

תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי לכלול או לא לכלול קבצים או תיקיות בערכת גיבוי או להסיר פריטים מערכת גיבוי:

כלול קובץ

בעזרת אפשרות זו תוכל לכלול קובץ בגיבוי

תוכל לכלול קובץ ש-Norton 360 Online מוסיף אוטומטית לאחת מקטגוריות הקבצים.

תוכל גם לכלול קובץ ש-Norton 360 Online אינו מוסיף אוטומטית לאף אחת מקטגוריות הקבצים. אם הקובץ שבחרת לכלול אינו שייך לקטגוריית קבצים מסוימת, Norton 360 Online כולל את הקובץ בקטגוריה סוגי קבצים אחרים.

תוכל גם לכלול קבצים שנתיב התיקייה שלהם נמצא מחוץ למקורות הגיבוי שבחרת. לדוגמה, אם בחרת בתיקייה 'המסמכים שלי' כמקור הגיבוי וברצונך לגבות קובץ שנמצא מחוץ לתיקייה 'המסמכים שלי'. תוכל להשתמש בקישור כלול קובץ כדי לכלול את הקובץ בגיבוי.

כלול תיקייה

בעזרת אפשרות זו תוכל לכלול בגיבוי תיקייה, יחד עם כל הקבצים שהיא מכילה.

אם אתה כולל תיקייה המכילה קבצים שונים השייכים לקטגוריות קבצים שונות, Norton 360 Online כולל את הקבצים בקטגוריות המתאימות להם. לדוגמה, אם הוספת לגיבוי תיקייה המכילה קובץ תמונה וקובץ וידאו. Norton 360 Online מוסיף את קובץ התמונה לקטגוריית התמונות ואת קובץ הווידאו לקטגוריית הווידאו. התיקייה מופיעה בשתי קטגוריות הקבצים ומכילה רק את הקבצים השייכים לקטגוריית קבצים זו.

תוכל גם לכלול תיקיות שאינן נמצאות במקורות הגיבוי שבחרת. לדוגמה, אם בחרת בתיקייה 'המסמכים שלי' כמקור הגיבוי וברצונך לגבות תיקייה שנמצאת מחוץ לתיקייה 'המסמכים שלי'. תוכל להשתמש בקישור כלול תיקייה כדי לכלול את התיקייה בגיבוי.

אל תכלול קובץ

בעזרת אפשרות זו תוכל לא להכליל קובץ בגיבוי

תוכל לא להכליל קובץ ש-Norton 360 Online מוסיף אוטומטית לאחת מקטגוריות הקבצים.

תוכל גם לא להכליל קובץ ש-Norton 360 Online אינו מוסיף אוטומטית לאף אחת מקטגוריות הקבצים. אם הקובץ שבחרת לא להכליל אינו שייך לקטגוריית קבצים מסוימת, Norton 360 Online כולל את הקובץ בקטגוריה סוגי קבצים אחרים.

תוכל גם לא להכליל קבצים שנתיב התיקייה שלהם נמצא במקורות הגיבוי שבחרת. לדוגמה, אם בחרת בתיקייה 'המסמכים שלי' כמקור הגיבוי וברצונך לא להכליל קובץ שנמצא בתיקייה 'המסמכים שלי'. תוכל להשתמש בקישור אל תכלול קובץ כדי לא להכליל את הקובץ בגיבוי.

אל תכלול תיקייה

בעזרת אפשרות זו תוכל לא להכליל תיקייה בגיבוי

תוכל לא להכליל את הקבצים הכלולים בתיקייה ש-Norton 360 Online מוסיף אוטומטית לאחת מקטגוריות הקבצים.

תוכל גם לא להכליל תיקיות שנתיב התיקייה שלהם נמצא במקורות הגיבוי שבחרת. לדוגמה, אם בחרת בתיקייה 'המסמכים שלי' כמקור הגיבוי וברצונך לא להכליל תיקייה שנמצאת בתיקייה 'המסמכים שלי'. תוכל להשתמש בקישור אל תכלול תיקייה כדי לא להכליל את התיקייה בגיבוי.

הסר מהרשימה

בעזרת אפשרות זו תוכל להסיר את הקבצים והתיקיות שבחרת ידנית לכלול או לא לכלול בגיבוי

תוכל להשתמש בקישור הסר מהרשימה כדי להסיר את הפריטים שבחרת לכלול או לא לכלול. הסרה זו מחזירה את הפריטים שהוסרו לקטגוריות הקבצים המתאימות.

הוספת קבצים ותיקיות לערכת גיבוי

אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

מחיקת ערכת גיבוי

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19213798_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011