מוצרים אחרים

ניהול ערכות גיבוי - סיכום

Norton 360 Online מציע אפשרויות גיבוי גמישות ונוחות לשימוש. ניתן להגדיר אילו פריטים לגבות, היכן ומתי ולהציג מידע מפורט על הגדרות הגיבוי. Norton 360 Online מאפשר גם ליצור קבוצות של הגדרות גיבוי שונות, לתת להן שם ולשמור אותן כערכות גיבוי.

ניתן גם להשתמש בקישור למד אודות תהליך הגיבוי בראש החלון נהל ערכות גיבוי כדי לקבל מידע נוסף על השימוש בתכונות הגיבוי המתקדמות.

הכרטיסייה סיכום בחלון נהל ערכות גיבוי מאפשרת לבחור ולהציג את הגדרות הגיבוי השונות. הכרטיסייה סיכום מאפשרת לך לבצע פעולות נוספות הקשורות לערכות הגיבוי. בחלק סיכום ערכת גיבוי מוצג סיכום של הגדרות הגיבוי של כל אחת מערכות הגיבוי. בחלק מה תוכל לעשות מוצגת רשימה של כל הפעולות שתוכל לבצע לניהול ערכות הגיבוי שלך.

החלק סיכום ערכת גיבוי מציג את ערכת הגיבוי הנוכחית שנבחרה ואת הגדרות הגיבוי השמורות בה.

בחלק סיכום ערכת גיבוי מוצגים פריטי המידע הבאים:

שם ערכת הגיבוי

הצגת שם ערכת הגיבוי ששמרת

תוכל לבחור ערכת גיבוי מבין ערכות גיבוי שונות ולהציג את פרטיהן.

אם לא שמרת שום ערכת גיבוי, Norton 360 Online מציג את שם ערכת הגיבוי של ברירת המחדל, DefaultSet.

מה (איזה קבצים לגבות)

הצגת קישור תצוגה מקדימה המאפשר להציג רשימה של כל הקבצים הכלולים בערכת גיבוי

תוכל ללחוץ על הקישור מה כדי לעבור לכרטיסייה מה ולשנות את ההגדרות.

היכן (מיקום הגיבוי)

הצגת יעד הגיבוי שבחרת לגבות בו את הקבצים שלך

תוכל לבחור באפשרויות מיקום הגיבוי הבאות:

 • רשימת הכוננים המקומיים במחשב

 • כונני התקליטורים במחשב

 • כל כונן הבזק, כונן קשיח חיצוני או התקן iPod נוספים

תוכל ללחוץ על הקישור היכן כדי לעבור לכרטיסייה היכן ולשנות את ההגדרות.

מתי (לוח זמנים לגיבוי)

הצגת לוח הזמנים שהגדרת לגיבוי הקבצים

תוכל להציג כל אחד מהמצבים הבאים:

 • אוטומטי

 • שבועי

 • חודשי

 • ידני

תוכל ללחוץ על הקישור מתי כדי לעבור לכרטיסייה מתי ולשנות את ההגדרות.

הפעלה אחרונה

הצגת התאריך והשעה שבהם הגיבוי הופעל בפעם האחרונה.

אם לא בוצעו גיבויים, הכרטיסייה סיכום מציינת שאין כרגע גיבויים.

החלק מה תוכל לעשות כולל את האפשרויות הבאות:

צור ערכת גיבוי חדשה

תוכל ליצור ערכות גיבוי חדשות ולהגדיר את תצורתן.

בעת יצירת ערכת גיבוי חדשה, ערכת הגיבוי הנוכחית משתנה לערכת הגיבוי החדשה שיצרת. הגדרות ערכת הגיבוי החדשה זהות להגדרות הגיבוי של ברירת המחדל. תוכל לשנות הגדרות אלה בהתאם לצרכיך.

המספר המרבי של ערכות גיבוי ש-Norton 360 Online מאפשר ליצור הוא 10.

מחק ערכת גיבוי

באפשרותך למחוק את ערכת הגיבוי וקבצים שגובו בעבר בערכת הגיבוי שנבחרה.

בעת לחיצה על האפשרות מחק ערכת גיבוי, תוכל לבחור באחד הפריטים הבאים:

 • מחק ערכת גיבוי

  להסרת ערכת הגיבוי.

 • מחק את ערכת הגיבוי והקבצים

  הסרה של ערכת הגיבוי ושל הקבצים הכלולים בה.

לא ניתן למחוק ערכת גיבוי אם קיימת רק ערכת גיבוי אחת.

בעת מחיקת ערכת גיבוי, משתנים גם פרטי הגיבוי של הקבצים הכלולים בערכת הגיבוי שאתה מוחק. לדוגמה, סמל המצב והכרטיסייה 'גיבוי' אינם מופיעים בדף מאפייני הקובץ.

שנה את שם ערכת הגיבוי

אם שינית את תצורת הגיבוי שלך, תוכל לשנות שם של ערכת גיבוי קיימת.

תוכל גם לשנות את השם המוצע כברירת מחדל לערכות גיבוי חדשות.

יצירת ערכת גיבוי חדשה

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

אודות הכנה לגיבוי

אודות ערכות גיבוי

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19213795_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/11/2011