מוצרים אחרים

הגדרות מנהלתיות

ניתן להשתמש בחלון הגדרות מנהלתיות כדי להגדיר אפשרויות חשובות שונות של Norton 360 Online.

עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

ממטב זמן סרק

מאפשר להגדיר את התצורה של Norton 360 Online כך שיבצע איחוי של אמצעי האחסון לאתחול (boot volume) או של הדיסק המקומי המכיל את אמצעי האחסון לאתחול, כאשר המחשב במצב סרק

כאשר אפשרות זו מופעלת, Norton 360 Online מתזמן אוטומטית את המיטוב לאחר התקנת יישום במחשב. המיטוב מאיץ את ביצועי המחשב על-ידי איחוי החלקים המפוצלים של הדיסק.

דוח חודשי

מאפשר לך לראות כיצד Norton 360 Online הגן עליך במהלך 30 הימים האחרונים

דוח זה כולל את הפעילויות ש-Norton 360 Online ביצע כדי להגן על המחשב. ניתן להפעיל את האפשרות דוח חודשי כדי לאפשר ל-Norton 360 Online להציג את הדוח החודשי אחת ל-30 יום באופן אוטומטי.

הורדה אוטומטית של גרסה חדשה

בעזרת אפשרות זו, תוכל להוריד אוטומטית את הגרסה העדכנית ביותר של Norton 360 Online

תוכל לשדרג בקלות לגרסה החדשה של Norton 360 Online כאשר תוצג לך הודעה מתאימה. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת. סימנטק ממליצה להתקין את גרסת המוצר האחרונה, מכיוון שזו עשויה לכלול תכונות חדשות והיא גם מבטיחה הגנה טובה יותר מפני איומי אבטחה.

ייתכן שתכונה זו לא תפעל בגרסאות מסוימות של Norton 360 Online.

הגדרות Proxy של רשת

בעזרת אפשרות זו תוכל להגדיר את פרטי הגדרת התצורה האוטומטית, הגדרות ה-Proxy ופרטי האימות כדי להתחבר לאינטרנט.

תוכניות כגון LiveUpdate ו-Norton Insight משתמשות בהגדרות שרת ה-proxy שנקבעו כדי להתחבר לשרת סימנטק דרך האינטרנט. LiveUpdate משתמש בהגדרות ה-proxy כדי לאחזר עדכונים. Norton Insight משתמש בהגדרות ה-proxy כדי לקבל מידע ספציפי על קבצים, כגון רמת האמון או החתימה הדיגיטלית שלהם.

Norton Community Watch

בעזרת אפשרות זו תוכל לשלוח אל סימנטק נתוני אבטחה ונתוני יישום לצורך ניתוח

התכונה Norton Community Watch אוספת מידע אודות סיכוני אבטחה פוטנציאליים חדשים מהמחשב ושולחת אותו לסימנטק לניתוח. סימנטק מנתחת את המידע כדי לזהות איומים חדשים פוטנציאליים.

האפשרות איסוף נתוני שגיאה מפורטים זמינה כאשר האפשרות Norton Community Watch מופעלת.

איסוף נתוני שגיאה מפורטים מאפשר לך לקבל או לדחות חלק מהנתונים הנשלחים. הנתונים המפורטים הללו עשויים להשתנות בהתאם לשגיאות ולרכיבים הייחודיים של Norton. ניתן להגדיר את תצורת השליחות באמצעות האפשרויות תמיד, לעולם לא ו שאל אותי.

הודעה על משימות Norton

מאפשר להגדיר את התצורה של Norton 360 Online כדי להציג או להסתיר את ההודעות המוצגות כאשר מופעלות משימות אוטומטיות של Norton ברקע.

ניטור ביצועים

תכונה זו מאפשרת לעקוב אחר ביצועי המחשב

כאשר האפשרות ניטור ביצועים מופעלת, Norton 360 Online עוקב אחר ניצול משאבי ה-CPU והזיכרון במחשב שלך. בנוסף, הוא מתעד את הפעילויות החשובות של המערכת שהתבצעו במהלך שלושת החודשים האחרונים.

בנוסף, Norton 360 Online מציג התראות ביצועים כאשר תוכנית או תהליך מסוים מנצלים את משאבי המערכת בשיעור גבוה.

כאשר האפשרות ניטור ביצועים מופעלת, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

 • התראת ביצועים

  מאפשר להגדיר את התצורה של Norton 360 Online כדי שיזהה מצב של ניצול מוגבר של משאבי המחשב על-ידי תוכנית או תהליך מסוים, ויתריע על כך.

  Norton 360 Online מתריע בפניך ומציג את שם התוכנית והמשאבים שהיא מנצלת. הקישור פרטים והגדרות הכלול בהתרעה, מאפשר לצפות בפרטים נוספים על צריכת המשאב על-ידי התוכנית, בחלון מידע מפורט על קובץ.

  כאשר אפשרות זו נקבעת בתור מופעלת, Norton 360 Online מציג התרעות ביצועים ושומר את האירוע ביומן 'היסטוריית אבטחה'. כאשר אפשרות זו נקבעת בתור רישום בלבד, Norton 360 Online שומר את האירוע ביומן 'היסטוריית אבטחה', אך אינו מציג התרעות. ניתן גם להשבית אפשרות זו, אם אינך מעוניין להציג התרעות על ביצועים. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

 • פרופיל סף להתרעה על ניצול משאבים

  מאפשר להגדיר פרופיל סף להצגת התרעות על ניצול משאבים.

  כאשר צריכת המשאב על-ידי תוכנית מסוימת חורגת ממגבלת הסף המוגדרת, Norton 360 Online מציג התרעה על ביצועים.

  ניתן להגדיר את רמת הסף בתור נמוכה, בינונית, או גבוהה. כברירת מחדל, רמת הסף היא בינונית.

 • פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה

  מאפשר להגדיר את תצורת Norton 360 Online כך שיעבור לערך סף נמוך של ניצול משאבים, בזמן שהמחשב פועל על סוללה.

  מצב פעולה זה מבטיח ביצועים משופרים במחשב כשהוא פועל על הסוללה. כאשר אפשרות זו מושבתת, Norton 360 Online משתמש ברמת הסף שהוגדרה בחלון פרופיל סף להתרעה על ניצול משאבים. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

 • התראה של ניצול גבוה של:

  • מעבד

   כאשר אפשרות זו מופעלת, Norton 360 Online מזהה מצב של ניצול מוגבר של משאבי המעבד על-ידי תוכנית או תהליך מסוים, ומתריע על כך. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

  • זיכרון

   כאשר אפשרות זו מופעלת, Norton 360 Online מזהה מצב של ניצול מוגבר של משאבי הזיכרון על-ידי תוכנית או תהליך מסוים, ומתריע על כך. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

  • דיסק

   כאשר אפשרות זו מופעלת, Norton 360 Online מזהה מצב של ניצול מוגבר של משאבי הדיסק על-ידי תוכנית או תהליך מסוים, ומתריע על כך. כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת.

  • מזהים ייחודיים

   כאשר אפשרות זו מופעלת, Norton 360 Online מזהה מצב של ניצול מוגבר של מזהים ייחודיים על-ידי תוכנית או תהליך מסוים, ומתריע על כך. מזהה ייחודי הוא מצביע המאפשר לתוכנית לגשת למשאב או לזהות אותו. כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת.

 • אי הכללות של תוכנית

  מאפשר לבחור תוכניות מסוימות שאינך רוצה לכלול ברשימת התרעות הביצועים.

  ניתן ליצור רשימה של תוכניות שאינך רוצה לקבל לגביהן התראות ביצועים, באמצעות האפשרות הגדר תצורה.

מצב חיסכון בצריכת חשמל

בעזרת אפשרות זו ניתן לחסוך באנרגיית הסוללה, על-ידי השעיית עבודות הפועלות ברקע, כאשר המחשב מופעלת באמצעות סוללה

כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

אבטחת המוצר

בעזרת אפשרות זו תוכל לאבטח את המוצר ולהגן עליו מפני שינויים לא מאושרים

עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

 • גישה להגדרות - משתמש שאינו מנהל מערכת

  בעזרת אפשרות זו תוכל לגשת ולהגדיר את כל האפשרויות בחלון הגדרות גם באמצעות חשבון של משתמש שאינו מנהל מערכת

  כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת. כדי להפעיל אפשרות זו, עליך להיכנס למחשב כמנהל מערכת. לא ניתן לגשת לחלון הגדרות, אם החלון הגדרות פתוח בחשבון של משתמש אחר במחשב שלך.

 • Norton Product Tamper Protection (הגנת Norton מפני ביצוע שינויים במוצר)

  בעזרת אפשרות זו תוכל להגן על מוצר Norton מפני התקפה או שינוי על-ידי יישומים לא ידועים, חשודים או מאיימים

 • הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה

  בעזרת אפשרות זו תוכל להגן על ההגדרות של Norton 360 Online בעזרת סיסמה. האפשרות מגנה על הגדרות המוצר מפני גישה לא מורשית

 • ניטור מצב המוצר

  בעזרת אפשרות זו תוכל לנטר או להתעלם ממצב ההגנה של הרכיבים 'אנטי-וירוס', 'חומת אש', 'הגנת זהות' ותכונות שונות של Norton 360 Online

הגדרות מצב שקט

הפעלה או השבתה של האפשרות מצב שקט

לרשותך האפשרויות הבאות:

 • מצב שקט

  הפעלת האפשרות מצב שקט הופכת אותה לפעילה לפרק זמן מוגדר. Norton 360 Online מונע את הצגת כל ההתרעות ומשעה את הפעולות שברקע למשך מרווח זמן שהוגדר.

 • זיהוי מסך מלא

  כאשר מפעילים את האפשרות זיהוי מסך מלא, Norton 360 Online מזהה אוטומטית את היישומים הפועלים במצב מסך מלא ומפעיל את 'מצב שקט'. Norton 360 Online מונע את הצגת רוב ההתרעות ומשעה את הפעילויות שברקע. הפעילויות היחידות שפועלות הן אלו שמגינות על המחשב מווירוסים ומאיומי אבטחה אחרים.

 • מצב שקט בעת זיהוי של:

  • צריבת דיסק IMAPI 2.0

   כאשר משתמשים ביישום מרכז מדיה לצריבת תקליטור CD או DVD,‏ Norton 360 Online מזהה את הפעילות ומפעיל אוטומטית מצב שקט. במצב שקט, Norton 360 Online מונע את הצגת הפעילויות שברקע, אך ממשיך להציג התרעות והודעות.

  • הקלטת טלוויזיה במרכז מדיה

   כאשר משתמשים ביישום מרכז מדיה להקלטת תוכנית טלוויזיה,‏ Norton 360 Online מזהה את הפעילות ומפעיל אוטומטית מצב שקט. במצב שקט, Norton 360 Online מונע את הצגת הפעילויות שברקע, אך ממשיך להציג התרעות והודעות.

  • תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש

   כאשר מפעילים יישום שמופיע ברשימה תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש,‏ Norton 360 Online מזהה את הפעילות ומפעיל אוטומטית מצב שקט. במצב שקט, Norton 360 Online מונע את הצגת הפעילויות שברקע, אך ממשיך להציג התרעות והודעות.

   ניתן להגדיר את רשימת התוכניות שעבורן תרצה להפעיל מצב שקט.

עיכוב אוטומטי של חידוש הפעלה

מאפשרת לעכב את ההפעלה האוטומטית של משימות רקע של Norton, כאשר מחדשים את הפעלת המחשב ממצב שינה או ממצב המתנה.

עיכוב אוטומטי של משימות

בעזרת אפשרות זו תוכל להגדיר משך זמן להפעלת תוכניות Norton במחשב שפועלות אוטומטית כאשר מפעילים את המחשב

פעולה זו לא מפריעה להגנה של Norton 360 Online. ניתן להגדיר את פרק הזמן 'עיכוב אוטומטי של משימות' באורך 1 דקה עד 20 דקות. ברירת המחדל היא 20 דקות.

זמן סרק מוקצב

בעזרת אפשרות זו תוכל להגדיר את משך זמן הסרק המוקצב שלאחריו Norton 360 Online מזהה שהמחשב פועל במצב סרק

תוכל להגדיר את 'זמן סרק מוקצב' כמשך זמן של 1 דקה עד 30 דקות. ברירת המחדל למשך הזמן היא 10 דקות.

ניקוי Firefox

אפשרות זו מאפשרת להפעיל את המחשב בצורה חלקה ויעילה על ידי מחיקת הקבצים הזמניים והיסטוריית הדפדפן, אם אתה משתמש בדפדפן האינטרנט Firefox

Norton 360 Online מנקה אוטומטית את הקבצים הזמניים, ההיסטוריה והסימניות של Internet Explorer כפעילות המתבצעת ברקע.

עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

 • ניקוי קבצים זמניים של Firefox

  בעזרת אפשרות זו תוכל לנקות את הקבצים הזמניים שהצטברו בעת ביקור באתרי אינטרנט באמצעות דפדפן Firefox

 • ניקוי היסטוריית Firefox

  בעזרת אפשרות זו תוכל לנקות את ההיסטוריה והסימניות שהצטברו בעת ביקור באתרי אינטרנט באמצעות דפדפן Firefox

אודות הגדרות מנהלתיות

השבתה והפעלה של האפשרות Norton Product Tamper Protection

הגנה על ההגדרות של Norton 360 Online באמצעות סיסמה

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

אודות הגדרות Norton 360 Online

אודות הגדרות ה-Proxy של הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19213721_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 20/10/2011