מוצרים אחרים

אודות הגדרות מתקדמות של חומת אש חכמה

בעזרת ההגדרות המתקדמות של חומת האש החכמה, ניתן להפעיל תכונות הגנה מתקדמות של חומת אש חכמה על ידי השבתת Automatic Program Control.

התכונה Automatic Program Control קובעת אוטומטית את הגדרות הגישה לאינטרנט עבור תוכניות מבוססות אינטרנט בעת הפעלתן בפעם הראשונה. האפשרות לימוד אוטומטי של כל התעבורה החוצה בין Ipv6 ל-NAT זמינה רק כאשר Automatic Program Control במצב מופעל. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לציין כיצד Norton 360 Online ישלוט בתעבורת הרשת המשתמשת ב-Teredo לצורך תקשורת עם המחשב שלך.

בעת השבתת Automatic Program Control, ניתן להפעיל את 'ניטור אירועים מתקדם'. בעזרת האפשרויות של ניטור אירועים מתקדם ניתן גם לקבוע הגדרות גישה לאינטרנט עבור תוכניות תומכות-אינטרנט בפעם הראשונה שהן פועלות. בעת הפעלת התכונה 'ניטור אירועים מתקדם' מוצגות בפניך התראות חומת אש שונות. תוכל לאפשר או לדחות כל אחד מהאירועים שעלולים לגרום נזק למחשב. כאשר האירוע מתרחש בפעם הראשונה, מופיעה התראת חומת אש ואתה יכול לאפשר או לחסום את האירוע. כאשר אתה מאפשר את האירוע, יופיעו פרטי האירוע בקטגוריה הרלוונטית הנמצאת ב'ניטור אירועים מתקדם'. היישום המפעיל את האירוע המורשה נוסף לרשימת המהימנים של הקטגוריה המתאימה שלו בתכונה 'ניטור אירועים מתקדמם'. תוכל להסיר את היישום מהרשימה. במקרה זה, תופיע התראה של חומת האש כשהיישום יפעיל את האירוע בפעם הבאה.

ההגדרות של ניטור אירועים מתקדם כוללות את הקטגוריות הבאות המספקות הגנה מתקדמת למחשב שלך:

רכיבי תוכניות

ניטור תוכניות זדוניות המפעילות תוכניות מבוססות אינטרנט.

הפעלת תוכניות

ניטור תוכניות זדוניות הנצמדות אל תוכניות בטוחות מבלי שיתגלו.

ביצוע שורת פקודה

ניטור סוסים טרויאניים או תוכניות זדוניות המפעילות יישומים מהימנים במצב נסתר באמצעות פרמטרים של שורת פקודה.

הזרקת קוד

ניטור סוסים טרויאניים או תוכניות זדוניות המזריקים קוד אל תוך תהליכים של יישומים אחרים מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

הודעות של Windows

ניטור סוסים טרויאניים ותוכניות זדוניות אחרות המשנות את התנהגותו של יישום כך שיתחבר אל האינטרנט מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

גישה ישירה לרשת

ניטור סוסים טרויאניים ותוכניות זדוניות אחרות העוקפים את תעבורת הרשת.

תוכניות אלה חודרות לרובד של Windows TCP/IP כדי לשלוח ולקבל נתונים מבלי להפעיל התראות של חומת האש.

שינויים ב-Active Desktop

ניטור תוכניות זדוניות העושות שימוש בממשקים מתועדים של יישומים מהימנים כדי לשלוח נתונים אל מחוץ לרשת מבלי להפעיל התראות של חומת האש

ניטור תוכניות רישום הקשות (Key Logger)

ניטור תוכניות רישום הקשות זדוניות הגונבות מידע אישי של משתמש במחשב מסוים על-ידי מעקב אחר הקשות המקלדת שלו.

בקרת COM

ניטור תוכניות זדוניות המשנות את התנהגותם של יישומים על ידי יצירת מופעים של אובייקטי COM מבוקרים.

אודות הגדרות חומת אש

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19134741_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011