מוצרים אחרים

אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

Norton 360 Online מאפשר לך לא לכלול בגיבוי קבצים ש-Norton 360 Online מזהה אוטומטית וממקם בקטגוריות הקבצים שלו, או קטגוריית קבצים שלמה. האפשרות הוסף או אל תכלול קבצים ותיקיות בכרטיסייה מה שבחלון נהל ערכות גיבוי מספקת אפשרויות אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי.

ניתן לבחור שלא לכלול קובץ או תיקיה בערכת גיבוי מתוך Windows Explorer, בעזרת תפריט הקיצורים. תפריט הקיצורים זמין לאחר שאתה מגדיר את תצורת הגיבוי וכאשר החלונות נהל ערכות גיבוי ו שחזר קבצים סגורים. בעת אי הכללת קובץ בערכת גיבוי, Norton 360 Online מציג את המידע בחלון שמוצג כאשר אתה לוחץ על האפשרות הוסף או אל תכלול קבצים ותיקיות. תוכל להציג את כל הקבצים שבחרת לא לכלול בגיבוי.

תוכל גם להסיר פריט שהוספת לרשימת הפריטים שיכללו או לא יכללו בגיבוי בעזרת האפשרות הסר מהרשימה. אפשרות זו זמינה בחלון שמופיע כאשר אתה לוחץ על הוסף או אל תכלול קבצים ותיקיות.

כדי לא לכלול קובץ בערכת גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה מה, לחץ על הוסף או אל תכלול קבצים ותיקיות.

 3. בחלון שיופיע, לחץ על אל תכלול קובץ.

 4. בחלון בחירת הקבצים שמוצג, נווט אל הקובץ שברצונך לא לכלול, ולאחר מכן לחץ על פתח.

 5. לחץ על אישור.

 6. בחלון נהל ערכות גיבוי, לחץ על שמור הגדרות כדי לשמור את ההגדרות.

כדי לא לכלול תיקייה בערכת גיבוי

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על נהל ערכות גיבוי.

 2. בכרטיסייה מה, לחץ על הוסף או אל תכלול קבצים ותיקיות.

 3. בחלון שיופיע, לחץ על אל תכלול תיקייה.

 4. בחלון בחירת התיקיות שמוצג, נווט אל התיקייה שברצונך לא לכלול, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על אישור.

 6. בחלון נהל ערכות גיבוי, לחץ על שמור הגדרות כדי לשמור את ההגדרות.

כדי לא לכלול קובץ או תיקייה בערכת גיבוי מתוך Windows Explorer

 1. ב-Windows Explorer, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ ובחר באפשרות Norton 360 Online > אל תכלול בגיבוי.

  האפשרות אל תכלול בגיבוי oזמינה בתפריט הקיצורים רק לאחר שהגדרת את תצורת הגיבוי וכאשר החלונות נהל ערכות גיבוי ו שחזר קבצים סגורים.

 2. לחץ על ערכת הגיבוי שברצונך לא לכלול בה את הקובץ או התיקייה.

הוספת קבצים ותיקיות לערכת גיבוי

אודות ערכות גיבוי

גיבוי הקבצים שלך

מחיקת ערכת גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19134675_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 28/10/2011