מוצרים אחרים

אודות הגדרות סריקות וסיכונים

הגדרות 'סריקות וסיכונים' מאפשרות לך להתאים אישית את הסריקות שמבצע Norton 360 Online במחשב. ניתן להגדיר את תצורת הסריקה של Norton 360 Online בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת האמון של הקבצים במחשב שלך. ניתן להגדיר כיצד Norton 360 Online יטפל בסריקת הודעות דואר אלקטרוני ולהתאים אישית את סריקת הקבצים המתקבלים דרך תוכניות מסרים מיידיים.

תוכל להשתמש בהגדרות 'סריקות וסיכונים' הבאות:

סריקות מחשב

Norton 360 Online מאפשר להפעיל סוגי סריקה שונים לגילוי ומניעה של הדבקות וירוסים במחשב שלך. סוגי הסריקות הן 'סריקה מהירה', 'סריקת מערכת מלאה' ו'סריקה מותאמת אישית'. ניתן להשתמש באפשרויות השונות של 'סריקות מחשב' כדי להתאים אישית את הסריקות שמבצע Norton 360 Online במחשב. ניתן גם להגדיר סריקה של קבצים דחוסים ומסמכי Microsoft Office.

בעזרת אפשרויות סריקות המחשב ניתן גם להגדיר סריקות לגילוי Rootkits, פריטים חמקניים, קובצי Cookie למעקב ואיומי אבטחה לא ידועים. האפשרויות הן:

 • הגדרות חכמות

  בעזרת אפשרות זו תוכל להתקין רק את מערך הליבה של הגדרות הווירוסים.

  תוכל לבחור 'הגדרות חכמות' כדי למזער את זמן ההורדה, את זמן ההתקנה ואת צריכת הזיכרון, מכיוון ש'הגדרות חכמות' הן קבוצת משנה של הגדרות וירוסים.

 • סריקת קובץ דחוס

  אפשרות זו סורקת ומתקנת את הקבצים שבתוך הקבצים הדחוסים.

  בעת הפעלת התכונה, Norton 360 Online סורק ומזהה וירוסים וסיכוני אבטחה אחרים בקבצים דחוסים, ומסיר את הקבצים הדחוסים.

 • סריקה אוטומטית של Microsoft Office

  אפשרות זו סורקת את קובצי Office כשאתה פותח אותם.

  אם התקנת את Microsoft Office 2000 ואילך לאחר שהתקנת את Norton 360 Online, עליך להפעיל אפשרות זו כדי לסרוק קובצי Microsoft Office אוטומטית.

 • סריקת Rootkits ופריטים חמקניים

  ניתן לסרוק rootkits וסיכוני אבטחה אחרים שעלולים להסתתר במחשב.

 • סריקת כונני רשת

  ניתן לסרוק את כונני הרשת המחוברים למחשב.

  Norton 360 Online מבצע סריקת כונני רשת במהלך סריקת מערכת מלאה ו סריקה מותאמת אישית. כברירת מחדל, האפשרות סריקת כונני רשת מופעלת. אם אתה משבית אפשרות זו, Norton 360 Online לא יסרוק את כונני הרשת.

 • הגנה היוריסטית

  ניתן לסרוק את המחשב כדי להגן עליו מפני איומי אבטחה בלתי ידועים.

  Norton 360 Online משתמש בטכנולוגיה היוריסטית לבדיקת מאפיינים חשודים בקובץ כדי לסווג אותו כנגוע. הוא משווה את מאפייני הקובץ לאלה שבקובץ נגוע ידוע. אם קיימים בקובץ כמות מספקת של מאפיינים חשודים, Norton 360 Online יזהה את הקובץ כנגוע באיום.

 • סריקת קובצי Cookies למעקב

  אפשרות זו סורקת קבצים קטנים, אשר תוכניות עלולות להכניס למחשב שלך כדי לעקוב אחר פעילותך.

 • סריקת מערכת מלאה

  אפשרות זו סורקת את המחשב כשהוא פועל במצב סרק.

  כאשר המחשב פועל במצב סרק, Norton 360 Online מפעיל סריקת מערכת מלאה. עם תום הסריקה, תוכל להציג את סיכום תוצאות הסריקה ולבצע את הפעולה המתאימה כשתתחיל שוב להשתמש במחשב. תוכל להשתמש באפשרות הגדר תצורה כדי לתזמן את סריקת המערכת המלאה.

 • מספר הליכי המשנה בסריקה ידנית

  בעזרת אפשרות זו תוכל לבחור את מספר הליכי המשנה שבהם Norton 360 Online עושה שימוש בסריקה הידנית. הליכי משנה הם קבוצות משנה של תהליך, שיש להן משאבי תהליך משותפים אך הפעלותיהן אינן תלויות זו בזו. הליכי משנה עוזרים בהפעלה מקבילה של תוכנית כדי לאפשר לתוכנית לפעול מהר יותר בסביבה מרובת מעבדים.

פרופילי ביצועי סריקה

הגדרות 'פרופילי ביצועי סריקה' מאפשרות להגדיר את אופן סריקת המחשב על-ידי Norton 360 Online בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת האמון של הקבצים.

עליך לקבוע את הגדרות 'פרופילי ביצועי סריקה', לפני הפעלת הסריקה או לפני שסריקה מתוזמנת להתחיל לפעול. Norton 360 Online סורק את המחשב שלך לפי הגדרות התצורה שציינת ב'פרופילי ביצועי סריקה'.

ניתן לקבוע את הגדרות 'פרופילי ביצועי סריקה' הבאות:

 • סריקה מלאה

  הגדר סריקה מלאה של המחשב

 • אמון רגיל

  הגדר תצורת סריקה שאינה כוללת קבצים מסוג Norton Trusted (ש-Norton נותן בהם אמון).

 • אמון גבוה

  הגדרת סריקה שאינה כוללת קבצים שסווגו כמהימנים על ידי Norton והקהילה וקבצים בעלי חתימות דיגיטליות ידועות.

יציאות מוגנות

הגדרות 'יציאות מוגנות' מגנות על היציאות POP3 ו-SMTP של תוכנית הדוא"ל שלך.

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר ידנית את התצורה של יציאות הדוא"ל POP3 ו-SMTP, כדי להגן על מערכת הדוא"ל. אם מספרי היציאות SMTP ו-POP3 שסיפק ספק שירותי האינטרנט לתוכנית הדוא"ל שלך שונים ממספרי היציאות SMTP ו-POP3 המוגדרים כברירת מחדל, עליך להגדיר את התצורה של Norton 360 Online כך שיגן על היציאות.

סריקת דוא"ל למניעת וירוסים

התכונה 'סריקת דוא"ל למניעת וירוסים' מגינה עליך מפני איומים שנשלחים בקבצים מצורפים לדוא"ל.

ניתן להשתמש באפשרויות 'סריקת דוא"ל למניעת וירוסים' כדי להגדיר את אופן הפעולה של Norton 360 Online בעת סריקת הודעות דוא"ל. בהתאם לאפשרויות שתבחר, Norton 360 Online יסרוק אוטומטית את הודעות הדוא"ל שאתה שולח או מקבל.

סריקת מסרים מיידיים

אפשרויות 'סריקת מסרים מיידיים' מאפשרות להתאים אישית את סריקת הקבצים שמתקבלים בתוכניות של מסרים מיידיים.

ניתן לבחור את תוכנית ההודעות המיידיות שממנה אתה עשוי לקבל קבצים. Norton 360 Online סורק את הקבצים שאתה מקבל מתוכניות ההודעות המיידיות שנבחרו.

אי הכללה / סיכונים נמוכים

אפשרויות 'אי הכללות' מציינות את הפריטים, כגון תיקיות, קבצים וכוננים שלא יכללו בסריקות ש-Norton 360 Online מבצע. סריקות, חתימות ופריטים בסיכון נמוך הם חלק מהפריטים שניתן לא לכלול בסריקה.

בעזרת אפשרויות 'אי הכללות' ניתן גם לבחור בקטגוריות הסיכונים שברצונך ש-Norton 360 Online יזהה. האפשרויות הן:

 • סיכונים נמוכים

  בעזרת אפשרות זו תוכל לנהל את הפריטים בסיכון הנמוך הנמצאים במחשב.

  תוכל להגדיר כיצד תרצה ש-Norton 360 Online יגיב על הפריטים בסיכון נמוך.

 • פריטים שלא ייכללו בסריקות

  בעזרת אפשרות זו תוכל לקבוע אילו דיסקים, תיקיות או קבצים תרצה לא לכלול בסריקת סיכונים.

  תוכל להוסיף פריטים חדשים שלא יכללו, או לערוך את הפריטים שנוספו לרשימת הפריטים הלא כלולים. תוכל גם להסיר פריטים מתוך רשימת הפריטים שאין להכליל.

 • פריטים שאין לכלול ב'הגנה אוטומטית' וב'זיהוי SONAR'

  בעזרת אפשרות זו תוכל לקבוע אילו דיסקים, תיקיות או קבצים תרצה לא לכלול בסריקות 'הגנה אוטומטית' ובסריקות SONAR.

  תוכל להוסיף פריטים חדשים שאין לכלול אותם או לתקן את הפריטים שכבר לא הכללת. תוכל גם להסיר פריטים מתוך רשימת הפריטים שאין להכליל.

 • חתימות שאין לכלול בשום זיהוי

  בעזרת אפשרות זו תוכל לבחור סיכונים ידועים לפי שם ולהסיר שם של סיכון מרשימת הפריטים הלא כלולים

  תוכל גם להציג את רמת הפגיעה של האיום, המבוססת על מאפייני ביצועים, פרטיות, קושי הסרה ורמת הסתרה.

אי הכללה של פריטים מפחיתה את רמת ההגנה, ולכן יש להפעיל אותה רק במקרה של צורך מוגדר.

Insight Protection

בסריקת Insight Network נעשה שימוש בטכנולוגיית 'ענן', שבה שרת מרוחק באינטרנט מכיל את הגדרות הווירוסים העדכניות ביותר. Norton 360 Online סורק את המחשב כדי למצוא את איומי האבטחה האחרונים. כאשר Norton 360 Online מבצע את סריקת Insight Network, הוא משתמש בהגדרות הווירוסים הזמינות באופן מקומי ובענן. Norton 360 Online מספק הגנה נוספת על-ידי שימוש בהגדרות עדכניות שנמצאות בענן, בנוסף להגדרות הזמינות באופן מקומי במחשב שלך.

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

אודות הגדרות אנטי-וירוס

אודות הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19117843_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/10/2011