ניהול פריטי אתחול

'מנהל האתחול' של Norton 360 Online מנטר ומפרט את התוכניות המופעלות אוטומטית בעת הפעלת המחשב. כדי לקצר את זמן הפעלת המחשב ולשפר את ביצועיו, תוכל לעכב את ההפעלה של חלק מהתוכניות בעת הפעלת המחשב.

Norton 360 Online מעכב את הפעלת התוכניות המעוכבות בחמש דקות. התוכנית המעוכבת הראשונה בחלון מנהל אתחול מופעלת חמש דקות לאחר הפעלת המחשב. כל תוכנית מעוכבת נוספת מופעלת בעיכוב של 10 שניות נוספות.

כדי לעכב פריטי אתחול

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על כוונון מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל מנהל אתחול.

  2. בעמודה עכב הפעלה, סמן תוכנית שברצונך לעכב.

  3. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים.

  4. לחץ על סגור.

כדי להפעיל ידנית פריטי אתחול מעוכבים

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על כוונון מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל מנהל אתחול.

  2. בחלון מנהל אתחול, לחץ על הפעל פריטים מעוכבים עכשיו.

  3. המתן עד שהתוכנית תפעל ולאחר מכן בחלון מנהל אתחול, לחץ על סגור.

אודות 'מנהל האתחול'

השבתה או הפעלה של פריטי אתחול

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v19117382_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 06/09/2011