מוצרים אחרים

אודות 'מנהל האתחול'

תצורת חלק מהתוכניות מוגדרת כך שיופעלו במהלך אתחול המחשב. מספר פריטי האתחול עולה ככל שאתה מתקין יישומים חדשים והזמן הדרוש להפעלת המחשב עולה בהתאם. מנהל האתחול עוזר לנהל את פריטי האתחול במחשב. לכל תוכנית אתחול שמנהל האתחול מפרט, תוכל להציג מידע מפורט, כמו שימוש קהילה ו ניצול משאב. תוכל גם ללחוץ על שם היישום ולהציג את הפרטים של מידע מפורט על קובץ. פרטים אלה יעזרו לך לקבוע אם להפעיל יישום במהלך האתחול.

תוכל להשתמש במנהל האתחול כדי לנהל תוכניות עם הסיומות הבאות:

  • קובצי הפעלה של Windows (‏‎.exe)

  • קובצי מערכת של Windows (‏‎.sys)

  • קובצי Dynamic link library ‏(‎.dll)

  • קובצי ActiveX control ‏(‎.ocx)

Norton 360 Online מציג את פרטי השימוש על ידי הקהילה בתנאים הבאים:

'מנהל אתחול' מאפשר להציג את רשימת התוכניות הכלולות בפריטי האתחול. תוכל להגדיר את תצורת 'מנהל האתחול' כך שיפעיל או לא יפעיל תוכניות אלה בעת הפעלת המחשב. תוכל גם לבחור לעכב את הפעלת התוכניות ולהפעיל אותן ידנית מ'מנהל האתחול'. בדרך זו תוכל לשפר את ביצועי המחשב. תוכל להשבית תוכנית ולמדוד את ביצועי המחשב בפעם הבאה שתפעיל את המחשב.

Norton 360 Online מעכב את הפעלת התוכניות המעוכבות בחמש דקות. התוכנית המעוכבת הראשונה בחלון מנהל אתחול מופעלת חמש דקות לאחר הפעלת המחשב. כל תוכנית מעוכבת נוספת מופעלת בעיכוב של 10 שניות נוספות.

אם תסיר את התקנת Norton 360 Online או שתוקפו יפוג, יאופסו התוכניות שהוספת ל'מנהל האתחול' להגדרת ברירת המחדל שלהן באתחול.

במקרים מסוימים, תיווכח שברשימת האתחול חסרות חלק מתוכניות האתחול. Norton 360 Online מסיר תוכנית אתחול מהרשימה מהסיבות הבאות:

  • כאשר אתה משבית תוכנית שיש לה הגדרת הפעלה בעת אתחול.

  • כאשר אתה מעדכן תוכנית שעשויה לאפס את הגדרות האתחול לברירת המחדל שלהן.

  • כאשר אתה משתמש בתוכנית אחרת לניהול תוכניות האתחול במחשב.

  • כאשר אתה עורך את מפתחות הרישום בצורה ידנית.

כדי להוסיף פריט אתחול, תכל לפתוח את התיקייה 'אתחול', הנמצאת בתפריט התחל של Windows ולהוסיף תוכניות לפי הצורך. למידע נוסף על הוספת תוכניות באתחול Windows, עבור לאתר התמיכה הטכנית של Microsoft או לעזרה המקוונת של Windows.

השבתה או הפעלה של פריטי אתחול

ניהול פריטי אתחול

אודות System Insight

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19117365_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011